Englanti

Kurssien sisällöt

ENA1 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
ENA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Aihepiireinä ovat harrastukset ja vapaa-aika, vuorovaikutus verkossa, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä elämänhallinta. Luodaan katsaus britti- ja amerikanenglannin eroihin.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

ENA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

ENA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Tämän kurssin aihepiirit liittyvät ihmisen ja luonnon suhteeseen, kestävään kehitykseen ja luonnon muutoksiin. Ajankohtaista ja tärkeää sanastoa sisältävä seiskakurssi on valinnaisuudestaan huolimatta lähes pakollinen pitkän englannin kirjoittajille! Sanasto voi olla uutta ja vaativaa opiskella, koska sitä ei välttämättä ole kohdattu laajassa mitassa aiemmissa yhteyksissä. Tässä ehkä syy siihen, miksi kurssi ei ole pakollinen. Ylioppilaskirjoitukset kuitenkin rakentuvat myös tämän kurssin sisällöille ja siksi seiskan käyminen on tärkeää ylppärimenestyksen kannalta. Kurssilla syvennetään jo opittuja rakenteita ja harjoitellaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Tämä kurssi voi osoittautua tärkeimmäksi enkunkurssiksi, jonka lukiossa käyt. Kurssilla keskitytään vain ja ainoastaan suullisen kielenkäytön harjoittelemiseen. Tällä kurssilla saat hauskoilla tavoilla ja ilman paineita harjoitella kanssakäymistilanteita ja mielipiteen ilmaisemista. Kurssi on suullisen kielitaidon harjoituskurssi, jolla harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita. Puhumisen harjoittelun lähtökohtina ovat ajankohtainen uutis- ym. materiaali, opiskelijoiden kiinnostuksenkohteet, kirjan lyhyet tekstit ja monipuoliset tehtävät, joihin liittyy myös paljon kuuntelua ja ääntämisen harjoittelua. Kurssilla harjoitellaan suullisen kielen käyttöä monissa eri tilanteissa; pari- ja ryhmäkeskustelujen lisäksi opiskelijat pitävät 3 lyhyttä esitelmää (puhe, esittele harrastuksesi/ kiinnostava ilmiö ja referoi lukemasi lehtijuttu) . Kurssilla kerrataan EN 1-7 aihepiirit työelämästä terveyteen ja mediasta talouteen. Kurssi valmentaa opiskelijaa suullisen kielitaidon kokeeseen, joka pidetään koeviikolla. Kurssin suorittamisesta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteenä.

Hyödyllisiä linkkejä


Kuuntelun harjoitteluun
:

Keskusteluja eri aiheista; kuuntele ja katso tarvittaessa teksti. Lisäksi sanastotehtäviä.
http://www.elllo.org/

Videopätkiä eri aiheista; tekstitykset saat näkyviin asetukset-painikkeella. Valitse ensin yläpalkista sopiva taso!
http://www.eslvideo.com/index.php

Runsaasti eri tasoisia lyhyitä kuunteluharjoituksia
http://www.esl-lab.com/

Etälukio; puheen ymmärrysharjoituksia 2. kurssista alkaen
http://www02.oph.fi/etalukio/englanti/

Abitreenit; kuunteluharjoituksia
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/englanti/tehtavat/puheen-ymmartaminen

YouTube kanavat (huom! saat näkyviin halutessasi tekstitykset ratas-symbolin alta)
MentalFloss
AsapSCIENCE
VSauce

http://www.lyricstraining.com/

YLE: 5min news bulletin
http://areena.yle.fi/tv/2129153

BBC: Learning English
Kuuntele lyhyitä uutisia, näet käsikirjoituksen

BBC: 6 minute news stories
6-minute-English

BBC: One-minute world news
http://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/

Sky News Live
sky-news-live

Kuuntele ja kirjoita:
Listen and write Dictation

Ääntämisohjeita BBC:
English phonemes (englannin äänteiden muodostaminen)

Opinaika: monipuolista harjoitusta sanastoon ja rakenteisiin (jos tunnus ja salasana ei ole tiedossa kysy opelta)

Etälukion englannin kurssit:
http://www02.oph.fi/etalukio/englanti/

Abitreenit: YO-kokeita ja kielioppia
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/englanti

Current news; keep up-to-date
by reading news in English:
BBC,
Orange News, Yahoo news, helsinkitimes

Online newspapers:
Daily Telegraph (UK, broadsheet)
The Guardian (UK, broadsheet)
The Times (UK, broadsheet, lukuoikeus rajoitettu)
Daily Mail (UK, tabloid)
The Economist (UK, magazine)

The Wall Street Journal (USA, broadsheet, lukuoikeus rajoitettu)
USA Today (USA, broadsheet)
New York Post (USA, tabloid)

The Sun (UK, tabloid)
Mirror (UK, tabloid)

Käännöskonekartta Euroopan kielille:
http://ukdataexplorer.com/european-translator/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä