Tervetuloa!

4tgtgtg

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

dddd

  Arviointiasetelma

  hoihiphpihph (Biologia 1. kurssi)

  • ihpihph
  • iohiohioh

  Osaan jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä. (Biologia 1. kurssi)

  • Osaan kertoa eliökunnan luokituksen periaatteista
  • Osaan kertoa eliökunnan evoluution päävaiheet
  • Osaan...
  • hiohoihoihio

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

  Jbububu

   Arviointiasetelma

   T2, T3 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely) (1-2 liikunta)

   T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

   • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
   • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen tukea.

   Arviointitavat

   • Itsearviointi = Itsearviointi
   • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

   Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

   Kurssipalaute

   Mitä mieltä olit kurssista?

   Roskapostituksen esto
   Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2 ja syötä se kahteen seuraavaan kenttään.

   Malli:

   Malli tekstin sisään upotetusta Peda.net-sisällöstä:

   Kurssipalaute

   Ja teksti voi jatkua...