Tervetuloa!

Jbububu

  Arviointiasetelma

  T2, T3 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely) (1-2 liikunta)

  T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

  • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
  • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen tukea.

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

  Kurssipalaute

  Mitä mieltä olit kurssista?

  Roskapostituksen esto
  Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2 ja syötä se kahteen seuraavaan kenttään.

  Malli:

  Malli tekstin sisään upotetusta Peda.net-sisällöstä:

  Kurssipalaute

  Ja teksti voi jatkua...