Tervetuloa!

öhophåo

kommentoiRoskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.

Test

Sinun pitää olla osallistujana tällä sivulla ennen kuin voit käyttää Ellibs e-kirjastoa.

4tgtgtg

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

dddd

  Arviointiasetelma

  hoihiphpihph (Biologia 1. kurssi)

  • ihpihph
  • iohiohioh

  Osaan jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä. (Biologia 1. kurssi)

  • Osaan kertoa eliökunnan luokituksen periaatteista
  • Osaan kertoa eliökunnan evoluution päävaiheet
  • Osaan...
  • hiohoihoihio

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

  Jbububu

   Arviointiasetelma

   T2, T3 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely) (1-2 liikunta)

   T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

   • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
   • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen tukea.

   Arviointitavat

   • Itsearviointi = Itsearviointi
   • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

   Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

   Kurssipalaute

   Mitä mieltä olit kurssista?

   Roskapostituksen esto
   Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.

   Malli:

   Malli tekstin sisään upotetusta Peda.net-sisällöstä:

   Kurssipalaute

   Ja teksti voi jatkua...