Tervetuloa!

efefweqf

  Arviointiasetelma

  T2, T3 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely) (1-2 liikunta)

  T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

  • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
  • Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen tukea.

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

  Kurssipalaute

  Mitä mieltä olit kurssista?

  Roskapostituksen esto
  Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä sama valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.

  Malli:

  Malli tekstin sisään upotetusta Peda.net-sisällöstä:

  Kurssipalaute

  Ja teksti voi jatkua...