Info

Tervetuloa Tiitelään

TERVETULOA TIITELÄN PÄIVÄKOTIIN!

Tiitelän päiväkoti

Sumiaisraitti 17

44280 SUMIAINEN

Johtajan/ eskareiden puhelinnumero: 0400- 358 661

Viikareiden puhelinnumero: 040- 512 25 70MEIDÄN PÄIVÄKOTIMME

Tiitelän päiväkodissa tarjoamme varhaiskasvatusta 1-6 -vuotiaille lapsille. Toimintamme lähtökohtana on luottamuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa.

Tavoitteenamme on antaa lapselle:

  • turvallinen, lämmin, kannustava ja hyväksyvä kasvuympäristö, jossa hänen tarpeensa ja toiveensa tulevat huomioiduksi
  • mahdollisuus nauttia ja iloita lapsuuden leikeistä
  • kokemuksia ja elämyksiä, jotka vahvistavat hänen itsetuntoaan ja vuorovaikutustaitojaan
  • laadukasta esiopetusta

Toimintaamme ohjaa Äänekosken kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ÄÄNEVASU, johon voi tutustua osoitteessa www.aanekoski.fi ja jonka voi lainata päiväkodista. Tiitelän päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma on valmistumassa.

Tiitelän päiväkoti on perustettu 1993 Sumiaisten vanhaan pappilaan.

Nykyisissä tiloissaan Tiitelän päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2009.

Päiväkotimme on 21-paikkainen. Viikareiden ryhmässä ovat hoidossa 1-5–vuotiaat lapset. Toisen ryhmän muodostavat 6-vuotiaat esiopetusikäiset lapset.

Tiitelän päiväkodissa työskentelee lapsimäärästä riippuen 4-6 työntekijää. Toimintakauden aikana vakituisen henkilökunnan rinnalla voi työskennellä myös opiskelijoita ja koululaisia.

PÄIVÄKOTIIN TULO

Päivähoitoon tulo on suuri muutos lapsen elämässä. On tärkeää, että lapsen kanssa keskustellaan asioista, jotka askarruttavat häntä päivähoidon alkaessa.

Lapsen sopeutumista auttaa, jos hänen kanssaan käydään aluksi yhdessä tutustumassa tulevaan päivähoitopaikkaan. Pehmeä lasku, eli lyhyet hoitopäivät päivähoidon alkaessa helpottavat myös uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä.

YHTEISTYÖ

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa vanhemmat ja varhaiskasvattajat ovat kumppaneita. Kasvatuskumppanuus on eri osapuolten tasavertaista vuorovaikutusta, jossa vanhempien ja henkilökunnan erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät.

Päivittäiset tapaamiset ja vanhempien kanssa käytävät keskustelut auttavat henkilökuntaa lapsen kasvun ja kehityksen yksilölliseen ja johdonmukaiseen tukemiseen. Päiväkodissa tehdään jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jota laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Pidämme ns. vasukeskustelun, johon varataan aikaa puolesta tunnista tuntiin. Esikoulussa keskustelut pidetään syksyllä ja keväällä.

Yhteiset juhlat sekä perhe- ja vanhempainillat tutustuttavat perheitä ja henkilökuntaa toisiinsa luoden näin pohjaa yhteistyökumppanuudelle lapsen parhaaksi. Yhteisestä sopimuksesta yhteistyötä tehdään myös neuvolan, perheneuvolan, terveyskeskuksen, koulun ja muun tarvittavat tahon kanssa. Erityislastentarhanopettaja käy Tiitelässä tarpeen mukaan. Toisinaan meillä käy vieraita seurakunnasta pitämässä pienen tuokion.

Tiitelän päiväkodilla on omat nettisivut peda.net:ssä. Sivuilta löytyy viikko-ohjelma ja tietoa päivähoitoon liittyvistä asioista.

Henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

ESIOPETUS

Kuusivuotiaille tarkoitettua esiopetusta annetaan päiväkodissamme valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman (2000) ja Äänekosken kaupungin esiopetussuunnitelman (2009) mukaisesti 20 tuntia viikossa.

Esiopetuksen yksi keskeisin tehtävä on lapsen monipuolisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen ja edistäminen. Esiopetus on tärkeä porras koulumaailmaan. Esiopetuksella pyritään takaamaan kaikille lapsille tasavertaiset edellytykset oppimisvalmiuksiensa kehittämiseen ennen oppivelvollisuutta.

Yhdessä vanhemman kanssa esikoulun opettaja laatii lapselle henkilökohtainen esiopetussuunnitelma, jonka toteutumista aika-ajoin arvioidaan.

Esiopetuksen lomat ovat samoina ajankohtina kuin koulujenkin lomat. Esiopetus on maksutonta.

TOIMINTA PÄIVÄKODISSA

Viikareiden päiväjärjestys: Eskareiden päiväjärjestys

6.30 Tiitelän ovet aukeavat 8.30 Esikoulu alkaa

Vapaata leikkiä Aamutuokio

8.00-8.30 Aamupala ja ohjattu toiminta

Vapaata leikkiä 9.30 Ulkoilu

9.00 Aamutuokio 10.30 Lähtö ruokailuun

ja ohjattu toiminta koululle

9.45 Ulkoilu Vapaata leikkiä

11.00 Ruokailu 12.30 Esikoulu päättyy

Päivälepo

14.00 Välipala

Vapaata leikkiä

15.00 Ulkoilu

17.00 Tiitelän ovet sulkeutuvat

KÄYTÄNNÖN ASIOITA PÄIVÄKODISSA:

Lapsen hoitoaika

Päivähoidon alkaessa tehdään hoitosopimus sekä sovitaan lapsen tulo- ja hakuajat vanhempien kanssa. Päivähoitoaika määräytyy perheen tarpeiden mukaisesti.

Hoitoajat voi ilmoittaa eteisestä löytyvillä listoilla kuukaudeksi eteenpäin, mutta aina viimeistään edellisen viikon maanantaihin mennessä. Näin pystymme suunnittelemaan toimintaa, henkilökunnan työvuoroja ja ruokatilauksia.

Kun tuot lastasi päiväkotiin, käykää yhdessä käsienpesulla ja laittakaa tossut jalkaan. Sen jälkeen saata lapsi ryhmään niin että joku henkilökuntaan kuuluva aikuinen on paikalla. Huomioithan, että aamupala päättyy kello 8.30. Hakiessasi lasta ilmoita siitä aina henkilökunnalle. Kun lasta on tultu hakemaan, vastuu lapsesta siirtyy hakijalle.

Lapsen poissaolot ja hoitoajan muutokset

Ilmoittakaa, jos lapsi sairauden tai muun syyn takia ei tule päiväkotiin tai jos tuloaika muuttuu. Näin emme turhaan odota lasta saapuvaksi. Ilmoittakaa myös lomista ja muista vapaapäivistä etukäteen.

Sairaana ja toipilaana lapsi ei voi olla päiväkodissa.

Jos lapsesi sairastuu päiväkodissa tai hänelle sattuu tapaturma, ilmoitamme siitä vanhemmille välittömästi. Akuuteissa tapauksissa päiväkodin henkilökunta huolehtii ensiavusta ja toimittaa tarvittaessa lapsen hoitoon. Kunta on vakuuttanut lapsen päivähoitoaikana tapaturmien varalta.

Ruokailu

Päiväkodissa ruokaillaan monipuolisesti noudattaen ruokalistaa ja ruoka-aikoja. Hoitopäivän aikana tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Allergisille tai muuten eritysruokavaliota tarvitseville lapsille valmistetaan omat ateriat vanhempien ilmoituksen perusteella.

Ruokailu muodostaa tärkeän osan päivän tapahtumista. Ravinnon saamisen ohella sen tarkoituksena on ohjata lasta oikeiden ruokatottumusten ja kauniiden pöytätapojen oppimiseen. Yhdessä muiden lasten kanssa on hauskempaa ja helpompaa maistella uusia makuja.

Vaatetus

Lasta pukiessasi ota huomioon päiväkodin monipuolinen toiminta sekä sisällä että ulkona. Varaa lapsellesi vaatteita ja varusteita sään ja vuodenaikojen mukaan, esimerkiksi syksyllä ja keväällä kuravaatteet ja saappaat ovat välttämättömiä. Sisällä käytämme sisätossuja tai jarrusukkia liukastumisen estämiseksi. Tärkeää on muistaa myös vaihtovaatteet: lapsen lokeroon kannattaa tuoda alusvaatteita, sukkia, päällysvaatteita ja kelin mukaan ulkovaatteita sekä vararukkaset.

Toivoisimme kaikkiin vaatteisiin nimiä. Vaatteet, jalkineet, lapaset, sukat ja rukkaset saattavat helposti vaihtua, jos nimi puuttuu. Hyvä vinkki vaateiden nimeämiseen on apteekista saatava ”ihoteippi”: se pysyy hyvin kiinni myös villasukissa!

Jos lapsellenne annetaan päiväkodin varavaatteita, toivomme saavamme ne pikaisesti puhtaina takaisin, sillä päiväkodin varavaatevarasto on pieni.

Päivälepo

Hoitopäivä on täynnä leikkiä, touhua ja elämää. Siksi pienikin lepohetki päivän mittaan on tarpeen. Päivälepoa varten lapsellasi voi olla mukana oma unikaveri (pehmolelu). Jos lapsi tarvitsee tuttia, se tuodaan kotoa. Hoitoa tarvitsevat eskarilaiset rauhoittuvat päivälevon aikaan omissa hiljaisissa puuhissaan ja tarvittaessa pääsevät unihuoneeseen lepäämään.

Muuta huomioitavaa

Päiväkodin portti on suljettava aina siitä kuljettaessa. Turvallisuus syistä olemme sopineet, että vain aikuinen (äiti, isä tai Tiitelän aikuiset) avaa ja sulkee portin.

Varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatusmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan jälkikäteen. Maksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Maksuista on erillinen ohjeisto, joka löytyy netistä. Maksun määräytymiseen liittyvissä asioissa voitte kääntyä päiväkodinjohtajan puoleen.