Mustikat (3-5 vuotiaiden kokopäiväryhmä)

KOPA-hankkeeseen osallistuminen

Mustikoiden ryhmä osallistuu vuoden 2019-2020 aikana Jyväskylän yliopiston KOPA-hankkeeseen ja tutkimukseen, jonka tavoitteena on löytää menetelmiä ja tukea varhaiskasvatusikäisten lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseen.

Sosioemotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan itsetuntemusta, itsesäätelyä sekä muita ihmissuhdetaitoja.

Tutkimukseen liittyy yliopiston tutkijoiden toteuttamaa ryhmätason havainnointia lapsen varhaiskasvatusympäristössä. Havainnoijat eivät tallenna yksittäistä lasta koskevaa tietoa ja havainnoinnit kirjataan nimettömänä seuraamalla useiden lasten toimintaa yhtäaikaisesti. Havainnointi ei vaikuta toimintaan varhaiskasvatuksessa.

Jaamme ryhmästä tarkemman kuvauksen tutkimuksen sisällöistä ja tavoitteista. Vanhemmalla on oikeus kieltää lapsen havainnointi ja tämä tapahtuu palauttamalla tiedotteen yhteydessä oleva kaavake ryhmään. Mikäli lapsenne voi osallistua havainnointiin, tiedote ei vaadi teiltä mitään toimenpiteitä.