Työnohjaus yksilöille ja yhteisöille

Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa yksilö tai työhteisöä oppimaan työssään ja tukemaan työhyvinvointia
pysähtymällä tutkimaan esimerkiksi:

perustehtävää, päätöksentekoa, vuorovaikutusta, työprosesseja, työnjakoa, pelisääntöjä

Työnohjauksen tavoitteet nousevat aina työntekijästä ja työyhteisöstä. Työnohjaus voi olla tehtäväkeskeistä, jolloin tavoitteet ovat konkreettisempia tai kehittävää, jolloin opitaan vahvemmin prosessista.IMG_6802.jpg