Työnohjaus yksilöille ja yhteisöille

Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa yksilö tai työhteisöä oppimaan työssään ja tukemaan työhyvinvointia
pysähtymällä tutkimaan esimerkiksi:

perustehtävää, päätöksentekoa, vuorovaikutusta, työprosesseja, työnjakoa, pelisääntöjä

Työnohjauksen tavoitteet nousevat aina työntekijästä ja työyhteisöstä. Työnohjaus voi olla tehtäväkeskeistä, jolloin tavoitteet ovat konkreettisempia tai kehittävää, jolloin opitaan vahvemmin prosessista.

Meidän pysäkki - työyhteisön työnohjaus/ryhmätyönohjaus


"Yhteinen pysähdys

vuorovaikutus ja sopiminen

toimiva yhteisö"

Mukana on kokonainen työyhteisö, esimies mukaan lukien. Työnohjaaja auttaa yhteisöä pysähtymään työnsä äärelle ja keskustelemaan ja oppimaan työstään. Tavoitteena on tukea työyhteisöä ensisijaisesti perustehtävän toteuttamisessa, tavoitteiden saavuttamisessa ja työyhteisön toimivuudessa. Yhteisötyönohjaus edistää koko työyhteisön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Minun pysäkkini - yksilötyönohjaus

"Pysähdy työsi ääreen

tutki, peilaa ja opi

voimaannu"

Työnohjaus antaa mahdollisuuden tutkia omia toimintatapoja työssä ja suhteuttamaan niitä työyhteisön tapahtumiin. Yksilötyönohjaus vahvistaa itsetuntemusta, ammatillista identiteettiä ja työssäjaksamista.
Samalla kehittyvät työyhteisötaidot.

Esimiespysäkki - työnohjausta esimiehille


"Oman työn tutkiminen

peilaus

jakaminen"Esimiestyössä ei voi jakaa kaikkea työyhteisön kanssa. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn tutkimiseen, peilaukseen ja kokemusten jakamiseen työnohjaajan kanssa.Teemat nousevat omasta tavasta toimia tai meneillään olevasta työtilanteista. Työnohjauksessa voidaan pohtia monipuolisesti ja avoimesti eri vaihtoehtoja organisaation ja yksiköiden kehittämistyöhön tai esimiehen omaan ammatilliseen roolliin liittyen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä