Toimiva työyhteisö - osallistavaa koulutusta ja valmennusta

Toimivan työyhteisön osa-alueet

Toimivan työyhteisön luominen ja ylläpitäminen on yhteisöllistä, prosessinomaista työskentelyä. Työyhteisö on systeemi, jossa jokainen yksilö ja jokainen toimivan työyhteisön osa-alue muodostaa systeemisen kokonaisuuden. Koulutus-/valmennuspäivissä tehdään ensin työyhteisön toimivuuden kartoitus ja sen jälkeen tarkastellaan tuloksia yhdessä ja tehdään niistä johtopäätöksiä ja sopimuksia. Toimiva työyhteisö koostuu seuraavistat osa-alueista:
IMG_0862.JPG
 • dynaaminen perustehtävä
 • tavoitteiden kirkastaminen
 • töiden suunnittelu
 • töiden kuormittavuusrakenne
 • kokousten toimivuus
 • työyhteisön ilmapiiri
 • johtaminen
 • työyhteisön pelisäännöt
 • tiedonkulku
 • palautteen antaminen
 • suhteet muihin yksiköhin