Miten tiimitominta käyntiin?

Tiimitoiminnan aloittaminen

Tiimitoiminnan käyttöönotto

Oppilaitoksen rehtori ja johtoryhmä ymmärtävät asian
Oppilatioksen opettajat ja muu henkilökunta ymmärtävät asian
Oppilaitoksen opiskelijoita kuullaan

Mitä tiimejä tarvitaan?
Miten tiimeihin hakeudutaan?
Tiimien tehtävät ja niistä tiedottaminen?
Tiimeihin pääsyn pääsyvaatimukset?

Tiimit järjestäytyvät
Tiimien ryhmäytys
Tiimien arkinen toiminta

Tiimitoiminnan kehittäminen tiimiseminaarissa