Haasteet

Haasteita

Pääsevätkö kaikki haluamaansa tiimiin?
Kokevatko opiskelijat tiimitoiminnan hyödylliseksi?
Tiimiopettajana toimiminen
Osallistuvatko kaikki opiskelijat aktiivisesti tiimin toimintaan?
Miten opiskelijat löytävät tiimin, jonka toimintaan on aitoa kiinnostusta ja motivaatiota?
Ryhmänohjaajan rooli - tiimiopettajan rooli?
Ohjausryhmään kuuluminnen - tiimiin kuuluminen?
Opettajan kuormittavuus?