Toiminta

Toiminta

Yhteenveto opetustarjonnasta

Opetustarjonta (2.6.2010 vastanneita kouluja 32)

Koulujen määrä / %
alkuopetus, luokat 1-6 4/8%
yläluokat 7-9 16/50%
lisäluokka (10.luokka), lukiostartti tms. 8/25%
opetusta vankilaan 8/25%
kahden tutkinnon suorittaminen 24/75%
etälukio ja verkko-opetus 30/94%
kesäopetus 19/60%
muuta, esim. työvoimapoliittista koulutusta,
yki-tutkintoja, nuorten tuettuja opinpolkuja,
ammattistartti
7/22%

Yhteenveto kielitarjonnasta

Kieli
2.6.2010 vastanneita kouluja 32.
koulujen määrä / %
L = lyhyt kieli, P = pitkä kieli
S2 /perusasteella ja/ tai lukiossa) 20/63%
ranska L 21/65% ............P 2/6%
saksa L 24/75%............P 4/13%
venäjä L 24/75%............P 4/13%
italia 17/53%
espanja L 21/66%............P 1/3%
kiina 4/ 13%
japani 5/16%
latina 5/16%
portugali 3/9%
viro 2/6%

Liitteet:

Kielitarjonta 2010-2011 kouluittain
Opetustarjonta 2010-2011 kouluittain

Yrittäjyys ja työelämälähtöisyys aikuislukioissa

IKLOn lukukuvuoden 2010-2011 teemana on yrittäjyys ja työelämän vaatimat haasteet.

Kysymykset kuuluvat:
1) Miten aikuislukiot voivat ottaa opetuksessaan enemmän huomioon opiskelijoiden mahdolliset työelämäkokemukset- ja osaamisen?
2) Miten aikuislukioit voivat opetuksessaan ottaa huomioon työelämän vaatimukset?

Kyselyn perusteella (vastaajia 32) yrittäjyys ja työelämälähtöisyys on melko vähäistä aikuislukioiden opetuksessa tai aihetta ei ainakaan tietoisesti käsitellä. Sen sijaan pedagogista yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa tehdään melko paljon.

Kyselyssä tuli esille seuraavaa:
  • Aiheeseen liittyviä koulukohtaisia kursseja tarjotaan neljässä aikuislukiossa (Oulu, Eira, Rauma, Kokkola).
  • Yhdelläkään aikuislukiolla ei ole yritystä yhteistyökumppanina. Sen sijaan Jyväskylässä ja Kokkolassa tehdään yrityksiin opettaja- ja opiskelijavierailuja.
  • Viiden aikuislukion henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua työelämään (Pori, Eira, Hämeenlinna, Tampere, Jyväskylä).
  • Porissa on kurssimyyntiä yrityksille.
  • Työelämään liittyvä hanke on Jyväskylässä sekä Turussa, Salossa, Porissa ja Jyväskylässä Opin Ovi.

Aihetta syvennetään ja kyselyjä jatketaan syksyllä 2010. Ammatillista apua saamme Taloudelliselta tiedotustoimistolta.