Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Vakka-opistossa

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet on Opetushallituksen toimesta uusittu vuoden 2017 lopulla ja sen pohjalta myös opiston yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa, kädentaidoissa ja teatteritaiteessa on päivitetty. Johtokunta on hyväksynyt kaikki kolme suunnitelmaa kokouksessaan 13.6. 2018 ja ne otetaan käyttöön syksyllä 2018 alkavien opintojen osalta.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu oppilaitoksen toimintakulttuuri, eri ainealueiden rakenne ja laajuus, sisältö, yleiset tavoitteet ja arvioinnin perusteet. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisena perustana on oppitunnin pituus eli 45 minuuttia.

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista ja niiden tarkoituksena on perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tavoitteena puolestaan on näiden perustaitojen laajentaminen. Opinnoissa edetään opiston opetussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää lisäksi selvityksen arvioinnin perusteista sekä tiedot todistukseen vaadittavista opinnoista. Päättötodistuksen saa suoritettuaan yllä mainitut 500 tunnin opinnot ja siihen merkitään kaikki opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet. Pyydettäessä on mahdollista saada myös osallistumistodistus suoritetuista opinnoista, mikäli siihen on tarvetta.

Vakka-opistossa taiteen perusopetusta annetaan Kuvataidekoulussa (Uusikaupunki), Käsityökoulussa (Laitila) ja teatteritaiteessa (Uusikaupunki ja Laitila).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä