Kurssin sisältö

KUVATAIDE / VIMPELIN LUKIO

 

Ku 1

1Perspektiivi Tutkielma

2pp kuutio

3pp kuutio + ympyrä

2. Kultainen leikkaus

3. Sommitelma kultaisessa leikkauksessa

lyijykynäpiirustus : pieni tarina pikkuelefantista

arviointiperusteet: hyvä sommitelma, taitava lyijykynän käyttö, esittelykelpoinen

4 OP-art fantasia sommitelma, A3, tussipiirustus

arviointiperusteet: kineettinen liike, rikas mielikuvitus, siisti tussikynän jälki,

5 ”Mielikuvamatka” analyysi ja tulkinta jostain modernista maalauksesta

 1. a) henkilökohtainen kohtaaminen…”olen siellä…”
 2. b) kirjoituksessa näkyy mitä maalauksen sisällä on: värit, tila …

arviointiperusteet: mukaansa tempaiseva kertomus (a),

asiallinen maalauksen sisällön kirjallinen tulkinta / esittely (b)

6 Taidehistorian palaset

keskustelu ja kysymyksiä

7.Väri - puhtaat ja murretut värit

värisommittelu 8:sta murretuista väreistä

+ jatkuu ”kollage”-tekniikalla, täydentävät yksityiskohdat

arviointiperusteet: toimiva kokonaisuus

8 Modernismi / taidehistoria: kaikki ” –ismit”…

auditoriossa: impressionismi, surrealismi, fauvismi, kubismi jne. , +pastissi valokuvaus auditoriossa

9.Kubistinen sommitelma "Käärmekukka "

arviointiperusteet: mielenkiintoinen sommitelma, hyvä mielikuvitus, hyvä värikynäpiirustus

10 ”Blue” Monokrominen värisommitelma peiteväreillä

+ monotypia ,arviointiperusteet: osaa käyttää värejä ja sommitelma on vaikuttava

11Selfie
Yksilöllisyys muotokuvassa.

12. Avarusgeometria

13 ”******” oma tulkinta, A3, vapaa tekniikka

arviointiperusteet: esittelykelpoinen vaikuttava tulkinta

14 Taidekäsitteet: keskustelu ja kirjalliset vastaukset kysymyksille

arviointiperusteet:

Arviointi:

Numeroarviointi, joka perustuu töihin, luonnosteluun ja tuntityöskentelyyn. Jatkuvaa sanallista arviointia kaikissa työskentelyprosessin vaiheissa. Suorittaakseen kurssin hyväksytysti oppilaalla tulee olla näyttöä useimmista tehtävistä. Päättöarvosana perustuu opetushallituksen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin.

Arvioinnissa otetaan huomioon valmiin työn laatu, oppilaan kyky käyttää annettu aika työn tekoon, työn suunnittelun omaperäisyys ja toteuttamiskelpoisuus, materiaalien käyttö, huolehtiminen jälkitöistä, innostuneisuus sekä harrastuneisuus.

Lisäksi arviointiin vaikuttavat kuvataidetunneilla käydyt opetuskeskustelut, oman työn sanalliset arvioinnit, prosessin hallinta ja raportoiminen (suunnittelusta prosessiin ja valmiiseen tuotokseen). Arvosanaan vaikuttavat tiedot, taidot ja asenteet jatkuvan näytön periaatteen mukaisesti.

KURSSIN ARVIOINNIN KRITEERIT

Oppilas osaa

 • ilmaista itseään kuvallisin keinoin
 • käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita
 • valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
 • selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
 • tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
 • tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
 • hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
 • erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
 • tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
 • tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
 • kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
 • analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
 • osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään
 • osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
 • pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
 • osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.