Abeille lukuohjeita

Lukuohjeita tenttiin ja kirjoituksiin

1. Käy läpi Jukola-kirjasarjan sisällysluettelot ja valitse sieltä luettavaksi sellaiset aihealueet, jotka tuntuvat tarvitsevan kertausta.
2. Lue Tekstiopistä vähintään sivut 9 - 127.

Huolehdi, että osaat seuraavat asiat:
- konteksti
- intertekstuaalisuus
- tekstilajit
- kuvan analyysi
- audiovisuaalisen tekstikokonaisuuden analyysi (s. 67 ->)
- argumentaatiotavat
- retoriset keinot
- tyyliin liittyvät asiat
- koheesioon liittyvät asiat (s. 145)
- proosatermistö
- runotermistö
- draamatermistö
- tekstikokonaisuuden osat
- aineistoon viittaaminen


3. Tee Älyssä kielenhuoltoharjoituksia tarpeen mukaan (erityisesti välimerkki-, alkukirjain- ja viittausharjoituksia). Lue myös ensimmäisenä vuonna käytetystä Kielenhuollon kirjasta niistä asioista, joita opettaja on sinulle merkinnyt teksteihin virheellisiksi.

3. Muista vastatessasi, että pidät koko ajan mielessä tehtävänannon ja kontekstin (tekstilaji, kirjoittaja, julkaisupaikka ja -aika ...).