Vanhat tehtävät

Yhteiskunta terveyden tukena

Valitse itse mitä tehtäviä teet, vähintään neljä. Enemmänkin saa tehdä.

1. Miten Vieremällä asuvan perusterveydenhuolto on järjestetty? Mitä palveluja sinä saat Vieremältä?

2. Mitä yksityisen tai kolmannen sektorin terveyspalveluja on saatavilla Iisalmessa?

3. Julkisuudessa on paljon puhuttu Sote-uudistuksesta. Selvitä mitä tällä uudistuksella tarkoitetaan. Pohdi myös, lisääkö se suomalaisten tasa-arvoa terveyspalvelujen saatavuudessa.

4. Mitkä ovat suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän haasteita tulevaisuudessa ja miten niitä voidaan ratkaista?

5. Tutustu työturvallisuuslakiin. Löytyy www.finlex.fi. Poimi laista viisi mielestäsi tärkeintä asiaa.

6. Pohdi, miten työ voi edistää terveyttä. Muista fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Voiko työ myös heikentää terveyttä, miten?

7. Tutustu oppikirjan sivun 183 kaavioon. Mikä on sinun työkykysi? Mitä voimavaroja sinulla on? Miten kuormittavaa työsi on? Voit tässä ajatella lukiossa opiskelun omaksi työksesi.

8. Pariisissa tehtiin viime viikonloppuna ilmastosopimus. Selvitä mitä tällä sopimuksella tarkoitetaan.

9. Missä ammateissa ihminen altistuu melulle? Pohdi keinoja estää altistuminen. Mitä liiasta melusta voi ihmiselle aiheutua?

10. Mitä suoria ja epäsuoria ympäristötekijöitä kohtaat arkielämässäsi? Millaisia terveysvaikutuksia niillä voi olla?