Uskonto/elämänkatsomustieto

VERTAILEVAN ANALYYSIN OHJEET

OHJEET
1 Jokainen valmistelee kokeen korvaavan analyysin, joka esittelee monipuolisesti kolmen eri vieraan maailmauskonnon vertailun

2 Vertailussa tulee huomioida seuraavia asioita:
- uskontoja tulee vertailla viidestä eri näkökulmasta, jotka voi itse päättää (esim. rituaalit, kuoleman jälkeisyys jne.)
- vertailu tuottaa esiin jokaisesta uskonnosta niiden keskeiset piirteet sekä samalla myös erot ja yhtäläisyydet muihin maailmanuskontoihin
- analyysi sisältää runsaasti 1) faktista tietoa 2) esimerkkejä ja 3) kuvitusta/videoita
- muoto on joko kirjallisen esitelmän tyyppinen tai esitysgrafiikkaa
(- mitta on 5-10 A4 sivua)

HUOM!
Viimeinen palautuspäivä on maanantai 10.6.2019 kello 18.