Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan tavoitteet

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Tukioppilastoimintaa ohjaavan opettajan tehtävät:

  • ohjaa koulun tukioppilastoimintaa koulun arvojen mukaisesti
  • vastaa tukioppilaiden valintaprosessista
  • antaa tai mahdollistaa tukioppilaille peruskoulutuksen
  • huolehtii siitä, että toiminta noudattaa koulun arvoja ja on tukioppilastoiminnan tavoitteiden mukaista
    tapaa oppilaita säännöllisesti
  • mahdollistaa tukioppilaille toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
  • tiedottaa toiminnasta muulle kouluhenkilöstölle yhdessä tukioppilaiden kanssa sekä informoi tukioppilaita
  • perehdyttää uuden tukioppilasohjaajan tehtävään
  • arvioi tukioppilastoiminnan toteutumista ja onnistumista lukuvuosittain

Tukioppilaiden valinta ja koulutus

Tukioppilaat valitaan 7. – 8. luokkalaisista vapaaehtoisista oppilaista kevätlukukauden aikana. Valinta suoritetaan hakemusten perusteella. Ennen tukioppilaiden valintaa tukioppilasohjaajat kertovat oppilaille toiminnan sisällöstä ja tukioppilaiden tehtävistä. Tukioppilasohjaaja(t) määrittelee kulloinkin tukioppilaiksi valittavien oppilaiden lukumäärän.

Tukioppilasohjaaja(t) järjestää tukioppilaiksi valituille peruskoulutuksen ja tarpeen mukaan jatkokoulutusta koulun toiminnan painopisteiden mukaan. Koulutukseen on mahdollista saada tukea MLL:sta ja hyödyntää  netissä olevaa MLL:n koulutusmateriaalia: https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tukioppilaiden_koulutusmateriaalit/

Tukioppilastoiminta lukuvuoden aikana

Tukioppilaat laativat tukioppilasohjaajan kanssa lukuvuoden alussa toimintasuunnitelman lukuvuodeksi. Toiminnan sisältöä suunniteltaessa tulee huomioida koulun toiminnan painopisteet sekä oppilaskunnan toimintasunnitelma.

Toimintasuunnitelmapohja: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mllfi/prod/2017/12/28161049/Tukioppilastoiminnaopas_tukioppilasvuodensuunnittelupohja.pdf

Tukioppilastoiminnan toteuttaminen edellyttää säännöllistä kokoontumista. Tukioppilasohjaaja sopii kokoontumisajat ja tiedottaa niistä muita opettajia.

Tukioppilastodistukset

Todistus on tärkeä tunnustus ja kiitos tukioppilaana toimimisesta. Todistus voidaan antaa esimerkiksi kevätjuhlassa tai muussa yhteydessä tukioppilaan päättäessä koulunsa. Myös peruskoulutuksesta ja jatkokoulutuksista voidaan antaa todistus. Todistuksesta voi olla tukioppilaalle hyötyä hänen hakiessaan kesätöitä tai jatko-opiskelupaikkaa. Todistuksilla on nuorelle suuri merkitys oman aktiivisuuden ja osallistumisen osoittajana.

Tukioppilastodistuksen pohjana voi käyttää esim MLL:n todistuspohjaa: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mllfi/prod/2017/06/30090505/Todistus-tukioppilaana-toimimisesta.pdf

 

Tukioppilaat lukuvuonna 2018-19

Huikko Noora 8A
Oksanen Ella 8A
Mortensen Mette 8B
Polso Riikka 8B
Torppa Säde 8B
Honkonen Jonne 9A
Kari Viljami 9B
Tikkakoski Iiro 9B

Tukioppilasohjaajat:
Mari Bergdahl
Aino Salo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä