Järjestyssäännöt

Arvomme

Vetelin perusopetuksen arvoperustan paikalliset painotukset kiteytyvät kolmeen sanaan:

RAKKAUS, ROHKEUS, REIPPAUS

Nämä kolme arvoa korostuvat oppimiskäsityksessä ja kaikessa koulun toiminnassa. Arvot on aukikirjoitettu lauseisiin, jotta niitä voisi käyttää sellaisenaan opetuksen, oppimisen, työskentelyn ja vuorovaikutuksen lähtökohtana luokissa ja kodeissa. Arvokeskusteluissa korostui voimakkaasti suhde muihin ja se on kantava voima veteliläisen arvopohjan painotuksissa.

Arvopohjan toteutumista seurataan jatkuvasti. Luokissa pidetään säännöllisesti esimerkiksi arvoihin liittyviä aamunavauksia ja keskusteluja. Oppilaat itse, vanhemmat, opettajat sekä koulun muu henkilökunta seuraavat arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista jatkuvasti. Sen arviointi ja paikallisten osien päivittäminen on osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä