Lapsen kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Pedagogiset asiakirjat - ohjeita lastentarhanopettajalle

- kun täytät asiakirjaa, lu i-ikonin takana olevat ohjeet huolella
- pedagogisen asiakirjan vastuuopettaja on aina lastentarhanopettaja
- älä kirjoita romaania - kerro olennaiset asiat lyhyesti ja ymmärrettävästi
- älä laadi jatkokertomusta - keskity lapsen ajankohtaisiin haasteisiin ja niistä selvitymiseen
- älä kirjoita lapsen salassa pidettäviä oppilashuollollisia tietoja pedagogiseen asiakirjaan - ne kuuluvat oppilashuoltokertomukseen
- muista avata asiakirja huoltajille päivämääräkirjauksella
- varmista, että päiväkodinjohtaja ilmoittaa valmiista pedagogisesta arvioinnista varhaiskasvatuspäällikölle tai pedagogisesta selvityksestä
opetuspäällikölle
- oppimissuunnitelma ja Hojks ovat opettajan omia työkaluja
- valmiista pedagogisesta asiakirjasta tulee ottaa päiväkodilla paperikopio arkistoon

Kolmiportainen tuki UKK

Mitä eroa on kolmiportaiselle tuella ja oppilashuollolla?
Tuki on perusopetuslain mukaista esiopetuksen henkilöstön pedagogista toimintaa ja oppilashuolto taas perustuu omaan lakiin ja sitä järjestävät psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Oppilashuolto on huoltajalle ja lapselle vapaaehtoista.

Mihin tehdään kirjaukset, jos kokouksen kutsujana on TAYS tai sosiaalitoimi?
Niissä kokouksissa ollaan asiantuntijoina ja kutsujataho kirjaa asiat omien säädöstensä mukaan. Jos välttämättä haluaa kirjata jotain, se tulee tehdä oppilashuoltokertomuksiin siinä vaiheessa, kun seuraava oppilaan asioita koskeva asiantuntijaryhmän kokous pidetään.

Ovatko pedagogiset asiakirjat salassa pidettäviä?
Vaikka pedagogisiin asiakirjoihin ei saa kirjata oppilashuollollisia asioita, on se kuitenkin salassa pidettävä asiakirja oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin vuoksi samalla tavalla kuin käyttäytymisen arviointi.

Mikä yhteys on pedagogisella tuella ja oppilashuollolla?
Pedagogisten asiakirjojen laadinnassa tulee olla yhteydessä oppilashuollon ammattilaisiin.

Mistä löytyy se "Kun huoli herää" -ohjeistus?
Sivulta "Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä