Opetuspalvelut

Ilmoitukset 2018 alkaen

Ilmoitus opettajan voimankäytöstä lautakunnalle
Kirjoitetaan vapaamuotoisesti ja toimitetaan kaupungin kirjaamon kautta opetuspäällikölle. Viitataan asianomaiseen perusopetuslain kohtaan. Opetuspäällikkö toimittaa ilmoituksen lautakunnalle.

Ilmoitus läheltä piti -tilanteesta
Koskee kaikkia sellaisia tapahtumia, jotka olisivat voineet johtaa vakaviin tapaturmiin tai onnettomuuksiin. Linkki löytyy Henkilökohtaisista sovelluksista. Linkki on sama kuin työtapaturmissa: Työtapaturma- ja Läheltä piti -ilmoitus. Valitse: Ilmoita turvallisuushavainnosta (RH-menetelmä).

Ilmoitus työväkivallasta henkilöstöön kuuluvaa kohtaan
Käytetään alla olevan liitteen lomaketta, joka toimitetaan opetuspäällikölle. Älä käytä vanhempaa lomaketta. Mahdollisia oppilastietoja ei siihen kirjata, vaan ne tallennetaan tilanteen mukaan joko pedagogisiin asiakirjoihin tai kurinpitorekisteriin. Mikäli oppilaan väkivalta kohdistuu muuhun henkilökuntaan kuin opettajaan, tulee lomakkeeseen kirjata virkavastuullisen opettajan nimi ja hänen toimintansa sekä sijaintinsa.

Ilmoitus lauantaityöpäivästä
Lautakunnan edellyttämä ilmoitus kirjoitetaan oheisen linkin kautta Webropoliin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Linkki löytyy tämän sivun linkkilistasta.

Ilmoitus oppilaitoksen vaaratilanneharjoituksesta
Nykyisin oppilaitos järjestää yleensä itse vaaratilanneharjoituksensa. Hyvällä onnella mukaan saa myös pelastuslaitoksen. Kummastakin on kuitenkin tehtävä ilmoitus Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilla. Tunnuksen saa tarvittaessa opetuspäälliköltä.

Ilmoitus oppilaan tapaturmasta
Linkki löytyy Henkilökohtaisista sovelluksista: Työtapaturma- ja Läheltä piti -ilmoitus. Valitse: Tee ryhmätapaturmailmoitus.

Ilmoitus henkilöstöön kuuluvan tapaturmasta sekä opiskelijan tapaturmasta työnomaisissa olosuhteissa
Linkki löytyy Henkilökohtaisista sovelluksista: Työtapaturma- ja Läheltä piti -ilmoitus. Valitse:Tee tapaturma- tai ammattitauti-ilmoitus.

Ilmoitus vahtimestarityön tilauksesta
Tehdään Tilamisuun, jos sinne on tunnus: valkeakoski.tilamisu.fi tai puhelimella 040 335 7072 tai sähköpostilla jussi.kuuliala(at)valkeakoski.fi.

Ilmoitus kiinteistöviasta kiinteistöhuoltoon
Linkki löytyy Henkilökohtaisista sovelluksista: Vikailmoituslomake (Tekniset palvelut).

Ilmoitus vuosikorjaustarpeista
Kiinteistökeskus ottaa yhteyttä aina syyskuussa. Ilmoitus toimitetaan suoraan Kiinteistökeskukseen kulkematta Kopeton kautta.

Liitteet:

Väkivalta -tilanteiden ilmoituslomake.doc

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä