Keynote-puheenvuoro

Green guidance – avain sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

”Green guidance”, toisin sanoen kestävyys sanan laajimmassa merkityksessä, on keskeistä sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja siten uraohjauksen tulevaisuudelle. Tämä saattaa vaikuttaa utopistiselta tällä hetkellä, mutta aiemmat utopistit tarttuivat oman aikakautensa haasteisiin, kuten me teemme nyt. Paradigman muutos on käynnissä. Ja se on vihreä.

Professori, Dr. Peter Plant on työskennellyt ohjauksen parissa kouluissa, korkeakouluissa ja työvoimapalveluissa vuodesta 1974. Hän on osallistunut useisiin eurooppalaisiin ohjausalan projekteihin, toiminut konsulttina esimerkiksi Euroopan komissiolle ja European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)-verkostolle ja ollut asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä globaalisti, mukaan lukien OECD, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan koulutussäätiö (ETF). Hänen viimeisin työtehtävänsä on University of South-East Norway’ssä. Peterillä on pieni luomumaatila, ja hän on aktiivinen maaseutupolitiikassa ja useissa kansallisissa ja alueellisissa säätiöissä kotimaassaan Tanskassa.

Esitys pidetään englanniksi.

 

Green Guidance - a Key to Social Justice

Green Guidance , i.e. sustainability in the widest sense, is pivotal to social justice, and thus to the future role of career guidance and career development. This may seem utopian at this point in time, but earlier utopians addressed the challenges of their time, as we do now. A paradigm shift is under way. And it is green. 

Professor, Dr. Peter Plant has worked in the field of career education and counselling since 1974 in schools, higher education institutions, and in the employment service. He has taken part in many European projects on guidance, including consultancy to the EU-Commission, and to the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), and globally in various expert capacities, including the OECD, the European Foundation for the Improment of Working and Living Conditions , and the European Training Foundation. His latest assignment is with the University of South-East Norway. Peter runs a small organic farm, and is active in rural policies and in several national and regional funds in his home country, Denmark.

The presentation will be held in English.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä