Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi ja sen kuvaus

Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 4 - 9: 

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet erinomaisesti (arvosanan 10 mukaisesti), kun hän: 

 • käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, huomaavaisesti ja rehellisesti  
 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita  
 • kykenee ymmärtämään muiden mielipiteitä ja perustelee tarvittaessa rakentavasti omia mielipiteitään   
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin  
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja koulun sääntöjä 
 • ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita rakentavasti ja omatoimisesti  
 • osoittaa toiminnallaan arvostavansa kouluympäristöään ja huolehtii siitä 

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet kiitettävästi (arvosanan 9 mukaisesti), kun hän: 

 • käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti kouluyhteisön jäseniä kohtaan  
 • auttaa sekä kannustaa muita oppilaita 
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti, osaa toimia kouluyhteisön jäsenenä 
 • ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita rakentavasti 
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin, oppimistilanteisiin ja kouluympäristöön 
 • noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ja hyviä käytöstapoja  
 • oppilaan käytökseen ei tarvitse puuttua  

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet hyvin (arvosanan 8 mukaisesti), kun hän: 

 • pyrkii auttamaan ja kannustamaan muita oppilaita 
 • osaa toimia kouluyhteisön jäsenten kanssa rakentavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti  
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti  
 • pyrkii ratkomaan ristiriitatilanteita rakentavasti  
 • toimii yleensä täsmällisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon kouluympäristön 
 • noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä ja ohjeita 
 • muuttaa käytöstään toivottuun ja ohjattuun suuntaan  

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi (arvosanan 7 mukaisesti), kun hän: 

 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita vaihtelevasti 
 • pyrkii toimimaan kouluyhteisön jäsenten kanssa rakentavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti  
 • toimii yleensä rehellisesti ja luotettavasti  
 • noudattaa vaihtelevasti koulun sääntöjä, käytöstapoja ja ohjeita  
 • toimii toisinaan välinpitämättömästi kouluympäristönsä suhteen  
 • sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa on huomauttamista 
 • koululta on otettu yhteyttä kotiin oppilaan negatiiviseen käyttäytymiseen liittyen 

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti (arvosanan 6 mukaisesti), kun hän: 

 • hänellä on vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi  
 • ei toimi hyvien käytöstapojen mukaisesti  
 • oikean ja väärän raja on hänelle hieman epäselvä 
 • suhtautuu usein välinpitämättömästi kouluympäristöön 
 • oppilaalla on vaikeuksia noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita 
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa toistuvasti  
 • koululta on otettu useampaan kertaan yhteyttä kotiin oppilaan negatiiviseen käyttäytymiseen liittyen 

 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet välttävästi (arvosanan 5 mukaisesti), kun hän: 

 • ei erota oikeaa ja väärää käytöstä  
 • ei toimi hyvien käytöstapojen mukaisesti  
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa toistuvasti  
 • suhtautuu negatiivisesti tai välinpitämättömästi kouluympäristöön 
 • ei noudata koulun sääntöjä eikä kykene yhteistyöhön  
 • koululta on otettu toistuvasti ja tuloksettomasti yhteyttä kotiin oppilaan negatiivisen käyttäytymisen vuoksi 

 

Oppilas on saavuttanut heikosti (arvosanan 4 mukaisesti) tavoitteet, kun hän: 

 • ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä