Koskin koulu

Koskin koulu

Koskin koulu sijaitsee Kullaalla Koskin kylässä, Joutsijoen rannalla vuolaan kosken alapuolella, kauniin erämaaluonnon helmassa. Koulun ympäristössä on mm. 52 järveä, soita ja ikimetsiä. Luontoyhteyden säilyttäminen on Koskin koulussa tärkeä asia. Lähiluontoa hyödynnetään opetuksessa aktiivisesti.

Koskin koulu sopivan kokoinen koulu, jossa oppilaat ja henkilökunta viihtyvät. Koskin koululle ominaista on lämmin tunnelma: jokainen kokee olevansa osa kaikille tärkeää yhteisöä ja tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.

Koskin koulun vanhempainyhdistys on kouluyhteisön tärkeä tukija. Yhteistyö kotien ja koulun välillä on toimivaa, antoisaa ja sujuvaa. Koulu on tärkeä osa kyläyhteisöä.

Koskin koulun logossa on oppilaan kuvaamana Lapissa pesivä ja Etelä-Suomen puhtaissa joissa talvehtiva Koskikara. Se viihtyy Koskin koulun takana virtaavassa joessa, koska vuolaana virtaava joki hyvin harvoin talvisin jäätyy umpeen. Koskikara on tarkkaavainen, keskittynyt ja määrätietoinen kahlaaja.

Koskin koulun arvoperusta

Koskin koulun arvoperusta on syntynyt keskusteluissa työyhteisön henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien kanssa. Keskeisiksi arvoiksi on määritelty seuraavat:

  • ITSETUNNON VAHVISTAMINEN
  • HYVÄT TAVAT
  • REHELLISYYS
  • ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN
  • YMPÄRISTÖN JA LUONNON HUOMIOIMINEN
  • YHTEISÖN MERKITYKSEN KOROSTAMINEN
  • TERVEET ELÄMÄNTAVAT
  • KANSAINVÄLISYYS

    Kouluyhteisön arvoista käytävä keskustelu on jatkuvaa, jolloin muutokset voidaan havaita ja tarkistaa koulun arvokäsitystä muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä