Yleinen tuki

Yleinen tuki koulussamme

Yleinen tuki on kaikille oppilaille suunnattua, ennaltaehkäisevää ja joustavaa tukea. Yleisen tuen tukimuotoja ovat esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, joustavat ryhmittelyt ja kodin ja koulun yhteystyö. Yleisessä tuessa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, jossa määritellään oppimistavoitteet ja oppimisen kokonaistilanne.