Kielidiplomit

FIT in Deutsch 2 ja DESD i & II

Fit in Deutsch 2

Vuodesta 2014 Kalevan lukiossa voi suorittaa Goethe Institutin Fit in Deutsch 2 -kielidiplomin. Ensimmäiseen testikertaan osallistui 11 saksanlukijaa ja kaikki saivat diplomin kouraansa. Herzlichen Glückwunsch!

Fit in Deutsch 2 – diplomi osoittaa, että olet saavuttanut kuusiportaisen Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2, eli hallitset peruskielitaidot:

 • ymmärrät arkipäiväisissä tilanteissa yksinkertaisia kysymyksiä, kirjallisia viestejä, puhelinkeskusteluja, radiopuhetta ja lyhyitä keskusteluja,
 • osaat poimia tärkeimmät tiedot lyhyistä kirjallisista viesteistä, ilmoituksista, kuvauksista, kirjeistä ja selkeistä sanomalehtiartikkeleista,
 • kirjoittaa lyhyitä henkilökohtaisia viestejä,
 • osaat esitellä itsesi ja vastata itseäsi koskeviin kysymyksiin,
 • keskustelussa itseäsi lähellä olevista aiheista osaat esittää kysymyskiä ja vastata niihin,
 • osaat käyttää arkikielessä yleisiä fraaseja kuten pyyntöjä, kehoituksia ja kysymyksiä ja vastata tai reagoida niihin.

Koe koostuu

 • nk. kirjallisesta osiosta, jossa testataan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja kirjoitetaan vastaus kirjeeseen, sähköpostiin, ilmoitukseen tmv. (90 min)
 • ja suullisesta osiosta, joka tehdään pareittain (15 min)

Koe soveltuu A-saksan ensimmäiselle ja B-saksan toiselle vuosikurssille.

 • Goethe Institutin kielidiplomit ovat kansaivälisesti tunnettuja
 • Kokeen tavoitetaso on sopiva – ei liian vaikea. Huomaat, miten paljon jo osaat saksaa ja se motivoi sinua eteenpäin!
 • Saat kokemusta koetilanteista – yo-kokeet eivät enää jännitä niin paljon!

Koe järjestetään kerran vuodessa tammi-helmikuussa. Ennen koetta järjestämme kokeen infotilaisuuden, jossa esittelemme tehtävätyypit (n. 90 min). Koe ei välttämättä vaadi paljon erityistä valmistautumista – parhaat eväät saat tekemällä ahkerasti töitä saksankursseilla. Kokeessa on tietenkin tärkeää noudattaa tarkasti tehtävänantoja ja olla tarkka muotoseikoissa esim. kirjettä kirjoittaessa.

Täältä löydät harjoitusmateriaalia kokeeseen.


Deutsches Sprachdiplom (DESD i ja DESD II) -kielitutkinnot ja valmennuskurssi

 • Sprachdiplom I ja II -tutkinto on Saksan valtion hyväksymä kansainvälinen näyte kielitaidosta. Sprachdiplom-tutkinto mahdollistaa opiskelun Saksassa ja saksankielisissä maissa ilman erillistä kielikoetta. Yliopistotasoiseen opiskeluun vaaditaan kuitenkin Sprachdiplom II.
 • Kielitutkinto järjestetään yhteistyössä muiden tamperelaisten lukioiden kanssa.
 • Sprachdiplom-tutkintojen suorittaminen on opiskelijoille maksutonta.


Sprachdiplom-tutkintojen vaatimustaso ja arviointi

 • Sprachdiplom I -tutkinnon suorittamista suositellaan A-saksan lukijoille 1. opiskeluvuotena. Lyhyen kielen opiskelijoille Sprachdiplom I -tutkintoa suositellaan 2. tai 3. opiskeluvuotena.
 • Sprachdiplom II -tutkintoa suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena.
 • Sprachdiplom-kielikokeessa on neljä osasuoritusta: luetunymmärtäminen, kuullunymmmärtäminen, kirjoitelma ja suullinen koeosio. Jokaisen koeosion maksimipistemäärä on 24 p. ja hyväksytty minimipistemäärä on 8 p. (luetun ja kuullunymmärtämiskokeen 10 p.). Tutkinnon läpäisemiseksi kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti vähintään minimipistemäärällä.

Sprachdiplom-kurssi ja -kokeet
 • Sprachdiplom II -kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 30.9. Kirjallinen koeosio on joulukuussa (luetun- ja kuullunymmärtämiskoe sekä kirjoitelma), ja suullinen koeosio on yleensä tammikuussa.
 • Sprachdiplom I -kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään syyslukukauden loppuun mennessä (15.12.). Kokeen kirjallinen osio on yleensä maaliskuun lopussa ja suullinen koeosio huhtikuussa.
 • Ilmoittautuminen Sprachdiplom-tutkintoon on sitova. Jos opiskelija ei voi sairastumisen vuoksi osallistua kirjalliseen tai suulliseen osioon, kokeen myöhempään suorittamiseen tarvitaan lääkärintodistus.
 • Sprachdiplom-kurssi valmentaa tutkinnon suorittamiseen. Syyslukukauden aikana (syys/loka-tammikuussa) järjestetään Tampereen Klasussa hajautettu Sprachdiplom II -kurssi ja kevätlukukauden aikana (tammi-huhtikuussa) hajautettu Sprachdiplom I -kurssi. Kursseihin kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä opetusta ja niistä saa kurssimerkinnän.
 • Lisätietoja laura.pihkala-posti(at)tampere.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä