Kurssin esittely

Sisältö ja arviointi

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla.

Kurssin suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä painotetaan mielipiteen ilmaisua ja argu-mentointia. Tavoitteena on että, opiskelija kykenee seuraamaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita eri viestimistä. Opiskelijaa ohjataan käyttämään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Lisäksi tutustutaan ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppeihin.

Arviointi
Numeroarvostelu (4-10). Arviointiperusteet selvitetään tarkemmin kurssin alussa. Arvi-oinnissa pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman monta kielen eri osa-aluetta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä