Kurssin esittely

Sisältö ja arviointi

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (puhumisen taitotasovaatimus B1.1).

Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan kertaamalla rakenteita ja sa-nastoa suureksi osaksi suullisin tehtävin. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla (erilaiset kuullun ymmärtämisen harjoitukset).