Kurssin esittely

Sisältö ja arviointi

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus.

Kurssilla vahvistetaan erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä perusteluineen yhteiskunnallisista ilmiöistä ja asioista sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijan tulisi myös pystyä ilmaisemaan omia tuntemuksiaan ja mielialojaan sekä reagoimaan asianmukaisesti keskustelutilanteissa toisten viesteihin.
Arviointi
Numeroarvostelu (4-10). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn ilmaista mielipiteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Arviointiperusteet selvitetään tarkemmin kurssin alussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä