Kurssin esittely

Sisältö ja arviointi

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja me-diaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmär-tävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoi-tuksiin sopivia tekstejä.

Oppikirjan tekstien lisäksi kurssilla pyritään käyttämään autenttista materiaalia, joka liittyy kurssin aiheisiin. Samalla harjoitellaan olennaisen tiedon etsimistä ja tiivistämistä sekä luetun että kuullun osalta. Kielen sopivuuteen eri tilanteissa kiinnitetään erityistä huo-miota. Harjoitellaan tuottamaan erilaisia tekstejä: raportti, puhe, yleisönosastokirjoitus.
Arviointi
Numeroarvostelu (4-10). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erilaisiin kielen käyttötilan-teisiin sekä luetun ja kuullun monipuolisten aihepiirien ymmärtämiseen. Arviointiperusteet selvitetään tarkemmin kurssin alussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä