KE3 OPS 2016

Tavoitteet ja sisältö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

  • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä

  • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

Keskeiset sisällöt

  • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

  • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

  • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

  • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

  • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

  • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

  • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen