ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssin esittely

Lukion kakkosvuoden syyslukukaudelle sijoittuva englannin neloskurssi käsittelee yhteiskunnallisia asioita (asuminen, avioliitto, uskonto, rikokset ja rangaistukset...)

Kieliopissa käymme läpi infinitiivin, ing-muodon ja that-lauseen, epäsuoran kerronnan ja konjunktiot.

Oppikirjana on Open Road 4 (Otava).