Tutkimukset

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY HARRASTAJATEATTEREILLE


Suomen Harrastajateatteriliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui tammikuussa 2021 ja se toimitettiin kaikille jäsenteattereille. Tämän kyselyn tuloksia käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen tarkastelussa, suunnitelman päivittämisessä ja toimenpideohjelman luomisessa. Vastaamalla olet mukana kehittämässä koko harrastajateatterikenttää entistä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi.

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli ns. tasa-arvolaissa velvoitetaan edistämään tasa-arvoa ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän.

Tasa-arvolain kieltämät syrjintäperusteet:

 • Sukupuoli, mukaan lukien raskaus, vanhemmuus
 • Sukupuoli-identiteetti eli kunkin oma kokemus sukupuolestaan
 • Sukupuolen ilmaisu eli sukupuolen tuominen esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla

Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet:

 • ikä
 • poliittinen toiminta
 • alkuperä
 • ammattiyhdistystoiminta
 • kansalaisuus
 • perhesuhteet
 • kieli
 • terveydentila
 • uskonto
 • vammaisuus
 • vakaumus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • mielipide
 • muu henkilöön liittyvä syy


Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää millainen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tilanne on harrastajateatterikentällä ja miten sitä voitaisiin kehittää.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kysely

NAISTEN JA MIESTEN VÄLINEN TASA-ARVO toteutuu teatteriharrastuksessani
1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä

Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?ERI IKÄISTEN YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?ALKUPERÄÄN, KANSALAISUUTEEN JA KIELEEN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?USKONTOON JA VAKAUMUKSEEN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?MIELIPITEESEEN JA POLIITTISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?PERHESUHTEISIIN JA YKSITYISELÄMÄÄN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?
TERVEYDENTILAAN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?
VAMMAISUUTEEN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
KoulutusmahdollisuuksissaMuussa asiassa, missä?SEKSUAALISEEN SUUNTAUTUMISEEN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
Koulutusmahdollisuuksissa


Muussa asiassa, missä?
TASAPUOLINEN KOHTELU toteutuu teatteriharrastuksessani
Väite12345
Teatteriharrastukseen mukaan pääsemisessä
Hallituksen tai johtoryhmän valitsemisessa
Roolijaossa
Talkootöiden jaossa ja vapaaehtoistyön määrässä
Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
KoulutusmahdollisuuksissaMuussa asiassa, missä?Oletko ensisijaisesti (teatterissa jossa toimit):Jätä yhteystietosi (nimi ja sähköpostiosoite) jos haluat osallistua osallistumislahjan arvontaan. Jos et halua osallistua, kirjoita tähän En osallistuRoskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

HARRASTUSTOIMINNAN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN PERUSPILAREITA

 

Erilaiset ihmiset ovat itse ideoimassa ja toteuttamassa vapaaehtoistoimintaa; ei objekteina, vaan subjekteina. Se tuo mukaan monenlaisia ideoita ja resursseja sekä monipuolisempaa tietoa ihmisten tarpeista.

Turvallinen ilmapiiri sitouttaa. Kun energiaa ei mene syrjinnän ja häirinnän pelkoon, ihmiset haluavat ja jaksavat toimia enemmän.

Samaistuminen: esikuvat houkuttelevat mukaan, ”minulle on tilaa” ja kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa.

Samanlainen ei aina ole yhdenvertaista. Moninaisuuden lisääminen edellyttää usein tietoisia toimenpiteitä ja voi kestää kauan.

Syrjinnän kielto koskee kaikkea toimintaa yhteiskunnassa, myös harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.

Syrjintää ovat myös

-häirintä

-käsky tai ohje syrjiä

-kohtuullisten mukautusten epääminen

-läheissyrjintä ja

-oletussyrjintä

Toimintakulttuurin muuttaminen on pitkä prosessi ja jokaisesta edistysaskelesta kannattaa iloita. Esimerkillä johtaminen on tärkeää, positiivisen kautta ja kannustaen, mutta niin, että toiminnassa mukana olevat tai siihen mukaan haluavat uskaltavat tarvittaessa nostaa ongelmia esiin.

 

KYSYMYKSIÄ HARRASTAJATEATTEREILLE

Kuka tekee päätökset?

Kenen mielipidettä kysytään?

Ketä kuunnellaan?

Keitä edustamme? Ketkä puuttuvat?

Kenelle viestimme? Kulkeeko tieto kaikille?

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä