Soinin varhaiskasvatus

Päivähoitopaikan hakeminen ja irtisanominen

Lasten päivähoitoa järjestetään 0-6-vuotiaille lapsille Laulumaan päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Lapselle voi hakea kokopäiväistä (yli 5h/pv) tai osapäiväistä (enintään 5h/pv) päivähoitoa. Mikäli jompikumpi tai molemmat lapsen huoltajista ovat kotona, on perheellä oikeus hakea lapselle osa-aikahoitoa (enintään 20h/vk), joka voi sisältää sekä koko- että osapäiviä. Lapsella on oikeus päivähoitopaikkaan siihen saakka, kun hän aloittaa oppivelvollisuuskouun.

Päivähoitomaksut on porrastettu lapsen sovittujen hoitopäivien mukaan. Lapselle voi valita sovituiksi hoitopäiviksi 20h/vk,1-10pv/kk, 11-15pv/kk tai yli 15pv/kk. Päivähoidon maksuperusteista saat lisätietoa sivun vasemmanpuoleisesta valikosta kohdasta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Päivähoitopaikkaa tulee hakea 4kk ennen hoidon toivottua alkamista. Jos hoidon tarve on kiireellinen vanhempien äkillisen työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen vuoksi, hoitopaikka tulee järjestää 2 viikon kuluessa siitä, kun päivähoitohakemus on saapunut.

Päivähoitopaikkaa voi hakea alla olevan linkin kautta
Päivähoitohakemus


Mikäli lapsen hoidon tarve muuttuu, tulee lapselle tehdä uusi päivähoitohakemus. Hoitoaikamuutokset tulevat voimaan aina kalenterikuukauden alusta alkaen, ja niiden tulee olla kestoltaan vähintään 3kk.

Päivähoitopaikka irtisanotaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella.


Päivähoitopaikan irtisanominen

Lapsen nimi:

Hoitopaikka:

Päivähoito päättyy (merkitse viimeinen hoitopäivä):

Huoltajan nimi ja päiväys:

Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.