Opetussuunnitelmat

Merilapin alueellinen opetussuunnitelma 2016

Meri-Lapin alueellinen perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu alueen kuntien
opetustoimen henkilöstön yhteistyönä. Oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet
opetussuunnitelman laadintaan kyselyjen ja erilaisten työpajojen muodossa. Opetussuunnitelma
on laadittu suomenkielellä.
Opetussuunnitelma rakentuu siten, että jokaisen luvun alkuun on sijoitettu Opetushallituksen
laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden osuus. Alueellinen osuus täydentää
ja täsmentää yleisiä perusteita. Mikäli opetussuunnitelmaa ei ole alueellisesti tarkennettu,
noudatetaan valtakunnalllisia perusteita alueellisena opetussuunnitelmana.
Alueellinen opetussuunnitelma toimii kaikkien perusasteen koulujen opetussuunnitelmana.
Kuntakohtaisesti voidaan tarkentaa seuraavia osioita:arvoperusta, laaja-alainen osaaminen,
yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri, oppimiympäristö, työtavat, oppilashuolto, oppimisen
ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä, opintojen aikainen arviointi, oppimisen ja
koulunkäynnin tuki, valinnaiset opinnot sekä kerhotoiminta.
Koulu voi lukuvuosisuunnitelmassaan edelleen tarkentaa ja täsmentää em. osioita.
Erityisluokkien ja erityisen pedagogisen painotuksen omaavien luokkien opetussuunnitelmat
sisällytetään toimintakoulun vuosisuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä