Oppilaskunnan säännöt

Oppilaskunnan säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kieli
Oppilaskunnan nimi on __________ koulun oppilaskunta. Oppilaskunnan kotipaikka on Siilinjärven kunta ja oppilaskunnan käyttämä kieli on suomi.

2. Tehtävä
Oppilaskunnan tehtävänä on:
- edistää oppilaiden aktiivista roolia koulujen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä
- lisätä oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia.
- tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan
- edistää kouluviihtyvyyttä
- edistää ja valvoa jäseniensä etuja koulun sisällä ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, sekä ulkopuolisten tahojen ja järjestöjen kanssa

3. Toiminta
Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti, järjestää keskustelutilaisuuksia, ja tarpeen mukaan tapahtumia, matkoja ja juhlia. Tarpeen mukaan oppilaskunta pitää yhteyttä myös muihin oppilaskuntiin, koulunsa opettajakuntaan, koulun johtokuntaan sekä muihin tahoihin, jotka voivat edesauttaa oppilaskunnan toimintaa.

4. Jäsenet
Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki _________ koulun oppilaat. Jäsenyys alkaa, kun oppilas aloittaa koulunkäynnin ja päättyy oppilaan lopettaessa koulunkäynnin _________ koululla.

5. Oppilaskunnan hallitus
Koulun oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain pidettävillä vaaleilla. Jokainen _________ koulun oppilas voi olla ehdolla oppilaskunnan hallitukseen. Jokaiselta luokka-asteelta on edustaja oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja tarvittaessa muita toimijoita. Ohjaavalla opettajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

6. Sääntöjen muuttaminen
Oppilaskunta noudattaa koulun voimassa olevia järjestyssääntöjä. Oppilaskunnan sääntöjä voi muuttaa tarvittaessa, joka vaatii opettajakunnan ja koulun johtokunnan hyväksymisen. Oppilaskunnan hallituksen jäsen voidaan erottaa hallituksesta, jos hän ei noudata järjestyssääntöjä tai käyttäytyy epäasiallisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä