Merkkien syöttäminen näppäimistöltäYkkösmerkit eli pienet kirjaimet (a b c d …), numerot (1 2 3 4 …) ja näppäimistön vasemmassa alareunassa olevat merkit (esimerkiksi: < , . - + ) saadaan suoraan kirjoitusnäppäimistöltä.
Kakkosmerkit eli isot kirjaimet ( A B C D …) ja näppäimistön vasemmassa yläreunassa olevat merkit (esimerkiksi: ! ” # ¤ % & / ( ) = ? > ; :) saadaan aikaiseksi kun pidetään vaihto- eli SHIFT-painike pohjassa ja samalla napsautetaan halutun merkin painiketta näppäimistöltä.
Kolmosmerkit eli näppäimistön oikeassa alareunassa olevat merkit (esimerkiksi: @ £ $ { [ ] } \ ) saadaan aikaiseksi kun pidetään AltGr-painike pohjassa ja samalla napsautetaan halutun merkin painiketta näppäimistöltä. Esimerkiksi euron merkki € saadaan, kun painetaan AltGr ja E-painike yhtä aikaa pohjaan. Huomio: Myös CTRL ja ALT-painikkeiden yhtäaikainen painaminen tekee saman asian kuin AltGr-painikkeen pitäminen pohjassa.
Poikkeuskin merkkien syöttämiseen löytyy. Kun haluat tehdä merkit ¨, ^ tai ~, niin toimi silloin kuten edellä 1. 2. ja 3. merkkien kohdalla, mutta paina lopuksi vielä SPACE- eli välilyöntipainiketta.
Merkit ¨, ^ ja ~, saadaan myös vokaalien (a, e ,i, o, u, y) yläpuolelle eli seuraavat näppäinyhdistelmät tuottavat merkit.

¨ ja A = ä

¨ ja SHIFT + A = Ä

SHIFT + ¨ ja A = â

SHIFT + ¨ ja SHIFT + A = Â

AltGr + ¨ ja A = ã

AltGr + ¨ ja SHIFT + A = Ã

ENTER-painike tekee rivinvaihdon. Tekstinkäsittelyssä rivinvaihtoa tarvitaan kun aloitetaan uusi kappale. Yleensä ENTER-painike on myös jonkin toiminnon hyväksymispainike. Rivinvaihto on näkymätön merkki. Rivinvaihdot saa näkyviksi merkeiksi vakiotyökalurivin komennolla:Huomio: Jos haluat tehdä rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta, niin tee rivinvaihto näppäinyhdistelmällä: SHIFT + ENTER. Tätä kutsutaan pakotetuksi rivinvaihdoksi.

Näppäinyhdistelmä CTRL + ENTER tekee pakotetun sivunvaihdon.

Askelpalautin eli BACKSPACE-painike poistaa kursorin vasemmalta puolelta joko näkyvän tai näkymättömän (esim. rivinvaihto) merkin.

DELETE-painike poistaa kursorin oikealta puolelta joko näkyvän tai näkymättömän merkin. Painike poistaa myös kaikki valitut merkit, jotka on valittu hiirellä maalaamalla. Huomio: Poistitko jotain tärkeää? Voit peruuttaa poistamisen kumoa painikkeella

, joka löytyy vakiotyökaluriviltä.

Välilyönti eli SPACE-painike tekee sanojen väliin tyhjeen. Tyhje on näkymätön merkki.
PrtScr-painikkeen avulla voidaan kaapata kuvaksi kaikki se mikä näkyy näyttöpäätteellä. Kuva siirtyy automaattisesti leikepöydälle, josta kuva saadaan esille komennolla MUOKKAA | LIITÄ.
INSERT eli korvauspainike. Painike toimii päälle / pois päältä idealla. Kun korvauspainike on päällä, niin kursorin edessä olevat merkit korvautuvat uusilla merkeillä. Jos korvauspainike ei ole päällä, niin merkit siirtyvät eteenpäin.

Nuolinäppäimillä voi liikkua asiakirjassa, jossa on tekstiä. Jos asiakirja on tyhjä, niin liikkuminen ei onnistu. Nuolinäppäimet toimivat myös CTRL-painikkeen kanssa seuraavasti.

CTRL + ↑ = Siirtää kursorin ylöspäin edelliseen rivinvaihtoon

CTRL + ↓ = Siirtää kursorin alaspäin seuraavaan rivinvaihtoon.

CTRL + → = Siirtää kursorin oikealle seuraavan sanan alkuun.

CTRL + ← = Siirtää kursorin vasemmalle edellisen sanan alkuun.
Sarkainnäppäin eli tabulaattoripainike (TAB). Painikkeella voidaan siirtyä viivaimessa olevien sarkainmerkkien kohdalle. Voidaan käyttää esimerkiksi taulukkomuotoisen tiedon esittämiseen.
Näillä ohjausnäppäimillä voidaan liikkua nopeasti tekstissä.
 • Home = Siirtää kursorin rivin alkuun

 • End = Siirtää kursorin rivin loppuun

 • PageUp = Siirtää kursoria näytön verran ylöspäin

 • PageDown= Siirtää kursoria näytön verran alaspäin

 • CTRL + Home = Siirtää kursorin asiakirjan alkuun

 • CTRL + End = Siirtää kursorin asiakirjan loppuun

 • CTRL + PageUp = Siirtää kursorin sivun alkuun

 • CTRL + PageDown = Siirtää kursorin sivun loppuun

Caps Lock lukitsee isot kirjaimet päälle. Jos nyt tehdään iso kirjain eli kakkosmerkki SHIFT-painike pohjassa, niin se tulostuu pienenä eli ykkösmerkkinä.
Voit koska tahansa tallentaa asiakirjan painamalla CTRL ja S-näppäimet pohjaan yhtä aikaa. Muita hyödyllisiä komentoja on:
 • CTRL + S = Tallentaa asiakirjan

 • CTRL + O = Avaa tallennetun asiakirjan

 • CTRL + N = Avaa uuden asiakirjan

 • CTRL+ P = Avaa tulostusikkunan tulostusta varten

 • CTRL + Q = Sulkee ohjelman

 • CTRL + Z = Kumoaa edellisen komennon

 • CTRL + Y = Palauttaa kumotun komennon

 • CTRL + Enter = Tekee sivunvaihdon

 • CTRL + Delete = Poistaa sanan kursorin oikealta puolen

 • CTRL + Backspace = Poistaa sanan kursorin oikealta puolen

 • CTRL + SHIFT + Delete = Poistaa kursorin yläpuolelta kappaleen

 • CTRL + SHIFT + Backspace = Poistaa kursorin alapuolelta kappaleen


Tekstiasiakirja koostuu seuraavista elementeistä:

Asiakirja koostuu sivuista. Sivulla oleva teksti koostuu kappaleista. Kappaleiden välit tehdään Enter-painikkeella. Kappaleet koostuvat sanoista. Sanojen välit tehdään välilyöntinäppäimellä. Sanat koostuvat merkeistä. Merkit voivat olla, joko 1. merkkejä, 2. merkkejä (SHIFT-painike pohjassa) tai 3. merkkejä (AltGr pohjassa).

Myös rivinvaihto (Enter) ja välilyönti (SPACE) ovat merkkejä. Nämä merkit eivät tulostu. Mikäli haluat nähdä nämä merkit, niin paina vakiotyökaluriviltä painiketta:


Näet seuraavia merkkejä:

Rivinvaihto
Välilyönti


Tekstiasiakirjassa voi olla seuraavia merkkejä, joiden merkitys on seuraava:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä