Kun oppilas tarvitsee tukea

Tukitoimia

Oppimisen pulmatilanteissa

Oppimisen pulmatilanteisiin on tarjolla monenlaisia apukeinoja. Opettajaan kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin liian aikaisin kuin myöhään. Oppimisen tueksi on tarjolla tukiopetusta, erityisopettajan apua ja oppimistavoitteiden yksilöllistämistä.

Kaikista näistä sovitaan oppilaskohtaisesti.

Oppimisen kolmiportainen tuki esitellään seuraavassa.

...on mahdollisuus yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen

Mitä ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki?

selkispaketti_syvatty_1000PX.jpg

Jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä edellyttää, että opettaja arvioi oppilaittensa kehitystä ja tuen tarpeita ja suunnittelee toiminnan ja oppilaille annettavan palautteen sen mukaisesti. Perustana on koko opetusryhmän voimavarojen ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

Solakallio_etusivukuva.jpg

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään
koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle
laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus on tärkeää.

Ohjauksen ja oppilaalle annettavan tuen tehtävänä on tukea oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä