Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Lallin koulun järjestyssäännöt

Tavoitteet

Jokaisella koulussa työskentelevällä on oikeus työrauhaan sekä ruumiilliseen ja henkiseen turvallisuuteen.

Yleistä

Pyri noudattamaan aina hyvään käytökseen kuuluvia tapoja ja puhuttele kaikkia asiallisesti, tervehdi opettajia ja oppilaita. Muista tärkeät sanat: anteeksi, kiitos, ole hyvä. Kiusaaminen ja kiusaamisen sivustakatsominenkin ovat erittäin huonoa käytöstä, johon puututaan heti. Ilmoita kaikista kiusaamistapauksista opettajalle.

Koulussa esiinnytään asiallisesti pukeutuneena, esim. sopimattomat tekstit tai kuvat asusteissa ovat kiellettyjä.

Lainsäädännön perusteella edellytetään, että oppilas:

- käy koulua säännöllisesti

- suorittaa tehtävät tunnollisesti

- käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

- käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta (Perusopetuslaki § 29 ja § 35)

- käyttää koulumatkoilla ja kouluaikana pyöräillessään pyöräilykypärää

(Tieliikennelaki § 90)

Koulun alue, kouluaika ja koulumatka

Oppituntien ulkopuolella (välitunnit, ruokatunnit, kouluun saapumisen jälkeen aamulla ja kyyditystä odottaessa iltapäivällä) oleskellaan välituntialueella. Koulun välituntialue määritellään opettajainkokouksessa ja siitä tiedotetaan erikseen koulun ilmoitustaululla. Välituntialuetta voidaan muuttaa opettajain tai rehtorin päätöksellä valvonta- tai turvallisuusnäkökohtien perusteella. Välituntialueelta ei saa poistua ilman erikoista syytä ja opettajan lupaa.

Kouluaikaa ovat koulupäivän lisäksi myös koulun järjestämät tilaisuudet, koulun ulkopuolinen toiminta mukaan luettuna.

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Koulukyydityksiä odotetaan sovitussa paikassa. Erikoista varovaisuutta tulee noudattaa bussien ja taksien saapuessa koulun pihalle. Autoissa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita ja käytetään turvavöitä.

Polkupyörällä kouluun tulevien oppilaiden on huolehdittava polkupyörien lakimääräisestä turvallisuustasosta. Kypärän käyttö on suositeltavaa. Koulun ulkopuoliseen retkeen ei ole mahdollista osallistua polkupyörällä ilman kypärää. Kulkuvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille osoitetulla alueella.

Koulunkäyntivelvollisuus

Oppilas ei saa ilman hyväksyttävää syytä olla pois koulusta. Milloin oppilas jää saapumatta kouluun, tulee huoltajan ilmoittamaa viipymättä poissaolon syy opettajalle joko suullisesti tai kirjallisesti Luvattomat poissaolot korvataan koulupäivien jälkeen. Mikäli poissaolo on tiedossa etukäteen, on huoltajan pyydettävä lupa poissaoloon luokanopettajalta. Mikäli poissaolo on yli kolmen päivän mittainen, pyydetään lupa rehtorilta.

Oppitunnit

Oppitunnille saavutaan ajoissa oppikirjat ja koulutarvikkeet mukana sekä kotitehtävät

suoritettuina. Toistuvasti tekemättä jääneitä koti- tai tuntitehtäviä jäädään tekemään koulupäivän jälkeen, tästä ilmoitetaan aina kotiin.

Ennen tunnin alkua oppilas odottaa paikallaan opettajan ohjeiden mukaan lukien, piirtäen tai keskustellen toisia häiritsemättä. Oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin kulkuun antaen työrauhan myös muille. Oppituntien aikana käytävillä liikutaan hiljaa.

Välitunnit

Välitunneille mennään viipymättä ja ne vietetään koulun välituntialueella.

Välitunnilla tulee noudattaa hyviä tapoja (hyviin tapoihin ei kuulu esim. syljeskely ja kiroilu) ja toimia siten, ettei oma tai toisten turvallisuus vaarannu. Kiellettyjä ovat siten sellaiset leikit ja pelit, joissa vahingoittumisriski tai omaisuuden rikkoontumisvaara on ilmeinen. Tällaisia ovat esimerkiksi ns. kontaktileikit. Lumipallojen heittely on sallittua ainoastaan palloseinään, jonka edessä ei silloin oleskella. Välituntivalvojan tehtävänä on tarpeen mukaan puututtava asiattomaan käytökseen. WC on vain käyntipaikka, ei välitunnin viettopaikka.

Ruokailu

Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Ennen ruokailua oppilaiden tulee pestä kädet. Ruokaa jonotettaessa ollaan rauhallisesti eikä etuilla. Ruokailuun ja ruokamääriin liittyviä ohjeita on noudatettava. Ruokailtuaan oppilas palauttaa tyhjäksi syödyt astiat oikeille paikoilleen, kiittäen ruuasta emäntää. Ruokajärjestäjät siistivät pöydät ruokailun päätyttyä

Koulun omaisuus ja yksityinen omaisuus

Kohtele koulun omaisuutta huolellisesti ja säästäväisesti. Vahingonkorvauslain mukaan olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta, mikäli teko johtuu törkeästä huolimattomuudesta tai on tehty tahallisesti.

Opettajan pöytä, tuoli ja kaapistot ovat opettajan yksityisaluetta. Älä ota luvatta tai turmele toisen omaisuutta. Pulpetit ja reput ovat yksityisaluetta, älä tutki toisten tavaroita.

Kaikenlaisten terä- ym. aseiden, tulentekovälineiden sekä vaarallisten aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Puhelimet, tabletit yms. vastaavat elektroniset välineet ovat oppilaan omalla vastuulla, koulu ei korvaa niille tapahtuneita vahinkoja. Oppitunneilla puhelimet pidetään äänettömällä repussa. Oppilas voi tarvittaessa opettajan luvalla soittaa vanhemmilleen koulun puhelimesta tai omasta puhelimestaan koulupäivän aikana.

Tupakointi, päihteet ja huumeet

Kouluaikana, koulumatkat ja koulun järjestämät tilaisuudet sekä koulun ulkopuolinen toiminta mukaan lukien on nuuskan, tupakan, päihteiden ja huumeiden käyttö ja hallussapito kielletty.

Muut ohjeet

Oppilas on velvollinen noudattamaan näiden järjestyssääntöjen lisäksi annettavia koulun työskentelyyn liittyviä ohjeita sekä koulun opettajien, henkilökunnan tai koulun järjestämässä toiminnassa valvojina toimivien henkilöiden antamia ohjeita ja määräyksiä.

Koulupäivän aikana on purukumin, makeisten yms. syöminen kielletty. Omien juomien tuominen kouluun on kielletty. Makeisia tai leluja voi kouluun tuoda vain poikkeustapauksissa.

Sääntöjen rikkomisen seuraamukset

Jos oppilas ei noudata järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi nuhdella häntä tai poistaa hänet luokasta tai määrätä hänet kasvatuskeskusteluun. Opettaja saa myös rangaista oppilasta enintään kaksi tuntia kestävällä jälki-istunnolla. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Opettaja voi jättää koulu- tai kotitehtävänsä laiminlyöneen

oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä.

(ks. PoL § 36 ja PoA § 18)

Köyliön kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä Lallin koulun päivitetyt järjestyssäännöt kokouksessaan 23.9.2009.

(Säkylän ja Köyliön kunnat yhdistyneet 1.1.2016 Säkylän kunnaksi.)

Päivitetty opettajakokouksessa 9.11.2016

Säännöt astuneet voimaan hyväksymisen ja päivityksen myötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä