Jopo

Mitä joustava perusopetus tarkoittaa?

JOUSTAVASTI JOPOLLA

Joustava perusopetus järjestetään 8-12 oppilaan ryhmässä ja se on tarkoitettu pääasiassa 9. luokkien oppilaille. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilas suorittaa joko yleistä tai yksilöllistettyä oppimäärää ja jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

JOPO-luokka ei ole erityisluokka eikä opetus ole erityisopetusta, vaan joustava perusopetus on eräs yleisopetuksen muoto, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen mukaista suoriutumista koulussa.

JOPO:n tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. Oppilasasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. nuorisotyön, kouluterveydenhuollon ja oppilaanohjaajan kanssa.

JOPO-luokalla on oma luokanopettaja ja nuoriso-ohjaaja. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voi pitää aineenopettaja, esim. valinnaisaineet suoritetaan omissa valinnaisaineryhmissä.

JOPOon päästään. JOPOon ei jouduta.

Kenelle JOPO on tarkoitettu ?
Oppilaalla on esimerkiksi:

• vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys JA/TAI
• paljon poissaoloja JA/TAI
• heikentynyt koulumotivaatio
JA
• halu ja asenne korottaa omia arvosanoja
• kykyä toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (pienryhmä ja työpainotteisuus )
• pystyy tarvittaessa omatoimiseen työskentelyyn koulussa sekä työelämäjaksoilla
• pystyy sitoutumaan lukuvuodeksi Jopo-luokan toimintaan
• halu käydä työssäoppimisjaksoilla (TOP)

Sisältö
Opiskelu pitää sisällään monipuolisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä mm.
• työpaikat (työjaksoja 8 lukuvuodessa, yhteensä 40 - 60 päivää )
• leirikoulut
• opintoretket
• opintokäynnit
• koulutuskokeilut
• vapaa-ajan toiminta

Tavoitteet oppilaan kannalta
• elämänhallinta- ja opiskelutaidot kehittyvät
• peruskoulun päättötodistus
• ammattiopintojen aloittaminen peruskoulun päätyttyä
• itsetunto ja oma-aloitteisuus kasvavat

Hakeminen
• Hakeminen tapahtuu täyttämällä sivun alaosasta löytyvä sähköinen hakemuspohja (avautuu maaliskuussa)
• Hakijat huoltajineen kutsutaan haastatteluun, jonka perusteella oppilasvalinnat tehdään

Hakemus: jopohakemus lukuvuodeksi 2024-2025
(Hakemus auki ma 11.3.2024 - pe 22.3.2024)


Jopo-luokan toiminnan esittely 8. luokkalaisten huoltajille ke 13.3.2024 klo 18.00

Hakuaikataulu 2024-2025


Jopo-opettajana (lukuvuonna 2023-2024) toimii Johanna Tuomi
Jopo-ohjaajina (lukuvuonna 2023-2024) toimivat Tuuli Mämmi ja Marko Henttinen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä