Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yleistä:

Järjestyssäännöt on tarkoitettu turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi Visuveden koulun toiminnassa. Koulun järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikana ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Henkilökunnan tulee aina puuttua sääntöjen rikkomiseen. Henkilökuntaan kuuluvat opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi myös koulun keittiö- ja siivoushenkilökunta sekä koulukyytien kuljettajat. Oppilasta, joka ei noudata järjestyssääntöjä voidaan rangaista PoL 36§:n mukaan.

Hyvät tavat:

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on myös ohjata oppilaita toisten kunnioittamiseen ja huomioimiseen sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Koulussa tehdään yhteistyötä kaikkien oppilaiden kanssa. Oppilaat auttavat toinen toisiaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus koskemattomuuteen ja oikeus tuntea itsensä hyväksytyksi omana itsenään. Hyvien tapojen mukaista on tervehtiä koulutovereita ja aikuisia ja noudattaa kauniita ruokailutapoja. ”Kiitos”, ”anteeksi” ja ”ole hyvä” kuuluvat kohteliaaseen kielenkäyttöön. Koulussa kiroilu on kielletty. Päähineet riisutaan sisälle tullessa ja kengät ja ulkoiluvaatteet säilytetään oppituntien ajan eteisessä.

Oppitunnit ja työrauha:

PoL 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppitunneille saavutaan täsmällisesti. Oppilaan tulee käyttäytyä oppitunneilla kohteliaasti toiset huomioon ottaen. Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan ja oikeus ilmaista mielipiteensä, jos se liittyy käsiteltävään asiaan.

Annetut kotitehtävät tulee olla suoritettuina ja oppilaalla on oltava mukanaan tarpeelliset koulutarvikkeet. Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä tekemään tekemättömät tehtävät ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle.

Kiusaaminen:

Kaikenlainen kiusaaminen on koulussa kielletty. Kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta on erikseen määrätty koulun kiusaamisenestostrategiassa.

Koulun ja oppilaiden omaisuus:

Koulun ja muiden omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti, jokainen on vastuussa opetustilojen siisteydestä. Koulusta annettavat välineet säilytetään koulussa. Opetusvälineitä, koneita ja muita laitteita saa käyttää vain aikuisen valvonnassa ja luvalla. Sattuneista vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi opettajalle tai jollekin muulle aikuiselle. Tahallaan aiheuttamansa vahingon oppilas on velvollinen korvaamaan. Tavarat laitetaan käytön jälkeen niille varattuun paikkaan.Toisten omaisuuden luvaton käyttöönotto, hukkaaminen tai vahingoittaminen on kielletty. Koulu ei vastaa oppilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta esim. matkapuhelimista. Koulupäivän aikana matkapuhelimet on pidettävä suljettuina. Omalla kännykällä kuvaaminen, äänittäminen ja videointi ilman opettajan lupaa koulussa on kielletty.

Kouluun ei tuoda energiajuomia eikä makeisia tai virvoitusjuomia ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Välitunnit:
Välitunnit vietetään ulkona, ellei toisin ole sovittu. Poistuminen koulupäivän aikana koulualueelta on kielletty. Välituntialue on koulurakennusten välinen piha-alue sekä alapiha ja viereinen pallo- ja leikkikenttä. Jokainen oppilas toimittaa välitunnin päätteeksi käyttämänsä välineen sille varattuun paikkaan. Kiviä tai lumipalloja ei saa heitellä. Rajut, toisia vahingoittavat leikit eivät ole sallittuja. Pihan puustoa ja istutuksia varotaan vahingoittamasta. Sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta tulee ilmoittaa opettajalle välittömästi.

Ruokailu:
Ruokailussa nodatetaan hyviä ruokailutapoja, siisteyttä ja annetaan toisille ruokarauha. Kouluruokaan suhtaudutaan arvostavasti ja erilaisia ruokia maistetaan ja totutellaan vähitellen myös oudompiin makuihin.

Koulumatkat:
Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä. Taksissa ja linja-autossa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ekaluokkalaiset eivät tule polkupyörällä kouluun ja eskareilla tulisi olla saattaja koulumatkalla. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän päätyttyä viivyttelemättä. Koulukuljetusta odotetaan sille varatulla alueella, odotusaika kuuluu koulupäivään ja takseihin mennään rauhallisesti ryntäilemättä.

Visuveden koululla 28.8.2013

Sääntöjen laatimiseen ovat osallistuneet koulun opettajat ja oppilaat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä