Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Erinomainen (10) arvosana täyttää kiitettävän (9) kriteerit, jonka lisäksi oppilas

 • luo positiivista ilmapiiriä kannustaen ja tukien muita oppilaita
 • on huomattavan hyväkäytöksinen ja huolellinen kaikissa asioissa
 • osaa tuoda oman mielipiteensä julki perustellen ja rakentavasti.

Kiitettävän (9) arvosanan saa oppilas, joka

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä arvostaa työtä
 • tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa ja on avulias ja sovitteleva
 • on rehellinen, luotettava ja hyväkäytöksinen
 • toimii vastuuntuntoisesti ja tunnollisesti
 • työskentelee omatoimisesti ja oma-aloitteisesti
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta ja kannustaa muita esimerkillään
 • huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä yksilönä ja ryhmässä
 • on kielenkäytöltään kohtelias ja ystävällinen
 • noudattaa oma-aloitteisesti sääntöjä
 • puuttuu kiusaamiseen kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Hyvän (8) arvosanan saa oppilas, joka

 • ottaa yleensä muut huomioon
 • tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa
 • on rehellinen ja luotettava
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä
 • on kielenkäytöltään asiallinen
 • noudattaa sääntöjä
 • ei osallistu kiusaamiseen.

Tyydyttävä (7) arvosana annetaan oppilaalle, joka

 • ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön vaihtelevasti
 • ei aina kykene yhteistyöhön
 • toimii epäluotettavasti
 • unohtaa välillä työrauhan
 • unohtelee tehtäviään ja välineitään sekä suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä
 • käyttää sellaista kieltä, josta häntä on huomautettava
 • noudattaa sääntöjä vaihtelevasti
 • on käyttäytynyt niin häiritsevästi, että koulu on ollut yhteydessä huoltajaan oppilaan käytöshäiriöistä tai oppilas on saanut rangaistuksia
 • on ollut osallisena kiusaamiseen.

Kohtalainen (6) arvosana annetaan oppilaalle, joka

 • suhtautuu välinpitämättömästi toisiin ihmisiin, ympäristöön ja koulunkäyntiin yleensä
 • osoittaa ivaa, pilkkaa tai halveksuntaa toista ihmistä kohtaan
 • toimii vilpillisesti
 • ei piittaa työrauhasta
 • suhtautuu kielteisesti ja välinpitämättömästi koko koulutyöhön
 • käyttää epäasiallista kieltä
 • osoittaa piittaamattomuutta säännöistä
 • on käyttäytynyt niin häiritsevästi, että koulusta on toistuvasti oltu yhteydessä huoltajiin ja oppilas on saanut useita rangaistuksia
 • on ollut aktiivisesti osallisena kiusaamiseen.

Välttävä (5) arvosana annetaan oppilaalle, joka

 • osoittaa suurta välinpitämättömyyttä kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan
 • toimii toistuvasti vilpillisesti
 • häiritsee opetusta, poistettuna ryhmästä kohentaisi selvästi ryhmän työskentelymahdollisuuksia
 • rikkoo sääntöjä tietoisesti ja jatkuvasti.

Hylätty (4) arvosana annetaan oppilaalle, joka

 • ei ole omaksunut koulun asettamia käyttäytymistavoitteita eikä ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin autettavissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä