6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti."

(Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)


Kurssi voidaan suorittaa opetukseen osallistumalla sekä osittain tai kokonaan itsenäisesti opiskellen. Kurssin arviointiperiaatteet ovat opiskelutavasta riippumatta samat.

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti, ja opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Kurssin suorittaminen itsenäisesti vastaa työmäärältään sen suorittamista opetukseen osallistumalla. Opetussuunnitelmassa on oppiaineen kohdalla mainittu kurssit, joita ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssin suorittamiseen itsenäisesti on saatava asianomaisen aineenopettajan suostumus. Opiskelija täyttää kirjallisen hakemuksen ja sopii aineenopettajan kanssa itsenäiseen kurssin suorittamiseen kuuluvista tehtävistä sekä aikataulusta.

Mikäli opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, kurssin arvioimisessa otetaan huomioon itsenäiset tehtävät ja kurssikoe. Mikäli opiskelija ei saa suorituksestaan hyväksyttyä arvosanaa tai palauta tehtäviä aikataulun mukaisesti, hänen on osallistuttava kurssille saadakseen arvosanan.