Valinnaisaineet

Tietoa valinnaisaineista ja valintaohjeita


Valinnaisaineita opiskellaan kahdeksannella luokalla 6 tuntia viikossa ja yhdeksännellä luokalla syyslukukauden aikana 4 tuntia viikossa ja kevätlukukauden aikana 6 tuntia viikossa.
Seitsemännellä luokalla heti kevätlukukauden alettua valitaan kahdeksannella luokalla opiskeltavat valinnaiset. Kahdeksannella luokalla valitaan vastaavasti yhdeksännen luokan valinnaiset. Valinnat tehdään Wilmassa. 
Oppilaat saavat tiedot toteutuneista valinnaiskursseista huhti- toukokuun aikana.
Valinta on sitova. Valinnaiskursseja ei voi vaihtaa kuin aivan pakottavista syistä (esim. sairaus).
Jatko-opintoihin pääseminen ei edellytä tiettyjen valinnaiskurssien suorittamista. 
Sekä kehdeksannella että yhdeksännellä luokalla oppilas suorittaa koko lukuvuoden kestävän taito- ja taideaineiden valinnaisen. Tämä valinnainen vaikuttaa suoraan ko. oppiaineen yhteisten opintojen arvosanaan. Esimerkiksi kuvataiteen yhteiset opinnot suoritetaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. Jos oppilas valitsee yhdeksännellä luokalla taito- ja taideaineen valinnaiskurssiksi kuvataiteen, siitä tuleva arvosana vaikuttaa aiemmin saatuun kuvataiteen arvosanaan.
Taito- ja taideaineiksi kuuluviksi luetaan liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö ja kotitalous.