Pohjoisseudun koulu

Koulumatkojen turvallisuus ja koululaisten liikkuminen

Kyselyllä selvitetään koululaisten liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä koulumatkoilla vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi.

Kysely on luottamuksellinen, eikä yksittäisiä vastauksia voi tunnistaa.

Koulumatkojen turvallisuutta ja koululaisten liikkumista koskevaan kyselyyn voit vastata 17.9.2017 asti https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5012810&sid=pkl0muHDRo

Jalankulkijoiden Turvallisuus ry on yhteistyössä Rakennuspalvelu Otto Aaltosen, Kone- ja Rakennustyö Lehtonen Oy:n, T:mi Antti Kaukaisen, Projektinsto Ky:n , Metsämaan Metalli Oy:n ja Rakennustyö A. Syrjälän kanssa lahjoittanut Pohjoisseudun koulun oppilaille heijastimet/heijastinliivit.