Esiopetus

Lukuvuosi 2022 - 2023

Lukuvuosi 22-23

Tänä vuonna Yhtenäiskoulun esiluokalla aloitti 15 esioppilasta. Esiluokanopettajana
työskentelee KK Tuula Tanskanen. Esiluokka on jaettu kahteen pienryhmään.
Kummallakin pienryhmällä on yksi tunti omaa esiopetusaikaa, muun ajan ryhmät ovat yhdessä. Esiopetusyksikössä työskentelee kerran viikossa myös varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen, joka tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

Esiluokissa lapset harjoittelevat ryhmässä toimimista ja monenlaisia koulunkäyntiin
liittyviä taitoja. Esiluokilla opitaan leikkimällä, liikkumalla, rakentelemalla ja askartelemalla, tekemällä yhdessä, parin kanssa ja omaan tahtiin. Lapsen osallisuus on tärkeässä roolissa esiopetuksen toiminnassa. Tänä vuonna etenemme Seikkailujen eskari -
materiaalia apuna käyttäen. Tutustumme monin eri tavoin äidinkielen, matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon sekä taito- ja taideaineiden asioihin itse tutkien, kokeillen, pohtien ja arvioiden sekä myös pieniä kynähommia tehden. Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa. Sadut, lorut ja tarinat liittyvät päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi laulamme ja käymme retkillä. Olemme mukana monissa koulun tilaisuuksissa ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen ja kummiluokkien kanssa. Vierailemme säännöllisesti kuntamme kirjastossa.

Esiluokan yhteydessä toimii täydentävän varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivähoitoryhmä LEPPIS. Koululaisten iltapäivätoiminta, KOPPIS, järjestetään myös esiopetusyksilön tiloissa.

Esi- ja alkuopetuksen luokat toimivat kerran kuussa yhdessä sekaryhmissä matematiikan, äidinkielen ja liikunnan parissa. Matematiikassa harjoitellaan mm. nopan lukutaitoja ja lukukäsitteitä. Äidinkielessä mm. kuunnellaan ja keksitään omia tarinoita. Liikunnassa harjoitellaan liikuntaleikkejä ja muita motorisia taitoja.

Tärkeää on harjoitella kaveritaitoja, yhdessä toimimista sekä ohjeiden kuuntelua ja niiden noudattamista. Yhteiset tunnit tuovat iloa, uusia kavereita ja yhteisöllisyyttä koulupäivän arkeen.

Kevätlukukaudella 0-2 luokilla on yhteisiä lukutunteja mahdollisuuksien mukaan. Kummiluokkatoiminta käynnistyy uudestaan siten, että esiluokkalaiset tapaavat vuorotellen 4A luokkaa ja 4B luokkaa kerran kuussa. Eri-ikäisten kanssa yhdessä toimiminen onnistuu peli- ja lukutunnin merkeissä, kädentaitojen parissa (esim. piirtäminen ja värittäminen) ja hyödyntämällä koulun pihaa liikuntatunneilla.

Esikoulun lukuvuosi 2021 - 2022

LUKUVUOSI 2021–2022 YHTENÄISKOULUN ESILUOKILLA 

Tänä vuonna Yhtenäiskoulun esiluokilla aloitti 27 lasta. Esiluokanopettajina työskentelevät KK Johanna Koskipirtti 0A ja KK Tuula Tanskanen 0B. Molemmat esiluokat on jaettu kahteen pienryhmään. Jokaisella pienryhmällä on omaa esiopetusaikaa tunti, muun ajan ryhmät ovat yhdessä. Esiopetusyksikössä työskentelee myös varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen, joka tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Varhaiserityisopettaja työskentelee myös Parkkojan ja Mika Waltarin koulun esiopetusluokissa.
Esiluokkien yhteydessä toimii aamu- ja iltapäivähoitoryhmä LEPPIS, johon jää 23 esioppilasta iltapäivähoitoon. Koululaisten iltapäivähoito KOPPIS järjestetään esikoulun tiloissa. 

Esiluokissa lapset harjoittelevat ryhmässä toimimista ja monenlaisia koulunkäyntiin liittyviä taitoja. Esiluokilla opitaan leikkimällä, liikkumalla, rakentelemalla ja askartelemalla, tekemällä yhdessä, parin kanssa ja omaan tahtiin. Lapsen osallisuus on tärkeässä roolissa esiopetuksen toiminnassa. Tänä vuonna etenemme Seikkailujen eskari -materiaalia apuna käyttäen. Tutustumme monin eri tavoin äidinkielen, matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon sekä taito- ja taideaineiden asioihin itse tutkien, kokeillen, pohtien ja arvioiden sekä myös pieniä kynähommia tehden. Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa. Sadut, lorut ja tarinat liittyvät päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi laulamme ja käymme retkillä. Olemme mukana monissa koulun tilaisuuksissa ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen ja kummiluokkien kanssa. Vierailemme säännöllisesti kuntamme kirjastossa.

Esiopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Lukuvuosi 2020-2021 Yhtenäiskoulun esiluokilla

LUKUVUOSI 2020–2021 YHTENÄISKOULUN ESILUOKILLA 

Tänä vuonna Yhtenäiskoulun esiluokanopettajina työskentelevät KK Johanna Koskipirtti 0A ja KK Tuula Tanskanen 0B. Molemmat esiluokat on jaettu kahteen pienryhmään. Jokaisella pienryhmällä on omaa esiopetusaikaa tunti, muun ajan ryhmät ovat yhdessä. Esiopetusyksikössä työskentelee myös varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen, joka tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Varhaiserityisopettaja työskentelee myös Parkkojan ja Mika Waltarin koulun esiopetusluokissa.
Esiluokkien yhteydessä toimii esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen ryhmä LEPPIS.

Esiluokissa lapset harjoittelevat ryhmässä toimimista ja monenlaisia koulunkäyntiin liittyviä taitoja. Esiluokilla opitaan leikkimällä, liikkumalla, rakentelemalla ja askartelemalla, tekemällä yhdessä, parin kanssa ja omaan tahtiin. Lapsen osallisuus on tärkeässä roolissa esiopetuksen toiminnassa. Tänä vuonna etenemme Apilatien esiopetus –materiaalia apuna käyttäen. Tutustumme monin eri tavoin äidinkielen, matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon sekä taito- ja taideaineiden asioihin itse tutkien, kokeillen, pohtien ja arvioiden sekä myös pieniä kynähommia tehden. Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa. Sadut, lorut ja tarinat liittyvät päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi laulamme ja käymme retkillä. Olemme mukana monissa koulun tilaisuuksissa ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen ja kummiluokkien kanssa. Vierailemme säännöllisesti kuntamme kirjastossa.

Uusi esiopetuksen suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2019-2020

PORNAISTEN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 

Mika Waltarin koulun, Parkkojan koulun ja Pornaisten Yhtenäiskoulun esiopetusvuoden oppimiskokonaisuudet ovat 

 • Ilmaisun monet muodot 
 • Kielen rikas maailma 
 • Minä ja meidän yhteisömme 
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 • Kasvan ja kehityn  

Esiopetussuunnitelman oppimiskokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa. 


Pornaisten esiopetusryhmien yhteinen teema lukuvuonna 20
19-2020: 

Eskarimaailma – kurkistus kolmen koulun elämään 

Syventävän teeman sisällöistä kootaan lukuvuosittain yhteisnäyttely / yhteinen ympäristötaideteos / tilataideteos  

Koulujen painopistealueiden toteutuminen esiopetuksessa: 

Mika Waltarin koulun esiopetus:
 • Ilmaisun monet muodot 
 • Kestävä kehitys ja ekologinen elämäntapa 
Parkkojan koulun esiopetus:
 • Kestävän elämäntavan edistäminen 
 • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen 
Pornaisten Yhtenäiskoulun esiopetus:
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 • Oppilaiden osallisuus - kummitoiminta 
 • Joustavat opetusryhmät 

Oppimiskokonaisuudet ja syventävät teemat toteutetaan Pornaisten esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatuilla menetelmillä.  

Pornaisten esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmallinen yhteistyö toteutuu esi- ja alkuopetuksen vuosikellon mukaisesti. Esiopetuksessa huomioidaan Pornaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Tavoitteena on lapsen ehyt oppimispolku. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä