Vaikuttamisen polku

Nuorten porilaisten marssi ja vaikuttamisen polku

Porin kaupungissa lasten ja nuorten vaikuttamiseen, osallisuuteen ja kuulemiseen liittyviä asioita on kehitetty ”nuorten porilaisten marssi” nimikkeen alla. NPM sisältää monenlaisia toimintoja: vaikuttamisen polku-mallin, eduskuntavierailut, nuorten osallistumisen lautakuntiin, päättäjien kyselytunnit jne.

Vaikuttamisen polku on toimintamalli, jossa porilaiset lapset ja nuoret voivat koulukohtaisen työskentelyn, alueparlamenttien, nuorisovaltuuston ja verkkodemokratian (nuortenideat.fi) kautta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Oppilaskunnan hallitus

Porin kouluissa jokaiselta luokalta/ luokka-asteelta valitaan vuosittain luokkaedustaja/-edustajat koulun oppilaskunnan hallitukseen. Joissakin kouluissa tätä nimitetään oppilasparlamentiksi. Hallituksen toimintaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Ohjaavan opettajan johdolla oppilaskunnan hallitus esimerkiksin järjestää tapahtumia, valmistautuu alueparlamentin istuntoihin tai käsittelee edustajien omista luokistaan tuomia asioita.

Alueparlamentti

Alueelliset lasten ja nuorten parlamentit kokoontuvat kerran lukuvuoden aikana, yleensä marraskuussa. Alueparlamenteissa kokoontuvat edustajat alueen kouluista, yksityiskouluista sekä nuorisovaltuuston edustaja. Myös kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin parlamenttiin.
Alueparlamentteja on neljä: Keskustan, Itäisen Porin, Pohjois-Porin ja Läntisen Porin alueparlamentit. Alueparlamenttien puheenjohtajina toimivat osallisuustyöryhmän opettajajäsenet. Osallisuustyöryhmään kuuluvat opettajien lisäksi nuorisotoimen ja -valtuuston edustajia.
Alueparlamenteissa on vuosien varrella käsitelty mm. lasten ja nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, harrastamiseen ja lastenkulttuuriin liittyviä asioita. Parlamentteihin on kutsuttu myös eri toimialueiden virkamiehiä vastaamaan kysymyksiin ja kuulemaan mielipiteitä. Parlamenteissa on ollut vuosittain jaossa pieniä summia rahaa lasten ja nuorten nimeämiin ja tärkeinä pitämiinsä hankkeisiin.

Kyselytunti ja eduskuntatalovierailu

Edustukselliseen osallisuuteen kuuluu myös joka toinen vuosi järjestettävä kyselytunti. Oppilaat keräävät kouluissa heitä askarruttavia kysymyksiä esim kouluun, vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyen. Nämä kysymykset esitetään kyselytunnilla aiheesta vastaaville virkamiehille.

Joka toinen vuosi oppilaskuntien hallitusedustajille ja ohjaaville opettajille järjestetään koulutustapahtuma. Näissä koulutuksissa aiheena on ollut esimerkiksi koulun globaalitapahtuman järjestäminen, verkossa vaikuttaminen ja tutustuminen kouluviraston toimintaan.


Vuosittain keväällä järjestetään matka eduskuntataloon. Kahden alueen kouluista valitaan oppilasedustajat, jotka osallistuvat opastettuun kierrokseen eduskuntatalossa. Mahdollisesti tavataan myös satakuntalaisia kansanedustajia. Matkan järjestelyistä vastaavat alueen opettajajäsenet.

Koulutukset ja verkostoituminen

Vähintään kerran lukuvuodessa oppilaskunnan ohjaaville opettajille järjestetään koulutus- ja verkostoitumistilaisuus. Tavoitteena on välittää tietoa osallisuustoiminnasta Porissa sekä verkostoitua koulujen kesken. 
Monissa kouluissa toteutetaan alueellista yhteistyötä eri koulujen oppilasparlamenttien kesken. Yhteistyö voi olla esimerkiksi kouluvierailuja tai yhteisiä tapahtuma tai tempauksia. Yhteistyötä suunnitellaan mm. ohjaavien opettajien tapaamisten ja alueparlamenttien yhteydessä.
Oppilaskunnan ohjaavat opettajat jakavat vinkkejä keskenään myös kirjallisesti Pedanetin osallisuussivujen kautta.

Materiaalia koulujen oppilaskuntatyöhön

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä