Kestävä elämäntapa

Kestävä elämäntapa

Miten luonto toimii?

Miten ihminen on riippuvainen ympäristöstään?

Miten ihmisen toiminta muuttaa ympäristöä?

Miten meistä kasvaa kestävään elämäntapaan sitoutuneita ja motivoituneita aikuisia?Tiedot: ympäristötietoisuus ja ymmärtäminen

 • Perustiedot ja taidot luonnontieteistä
 • Kokemuksellinen oppiminen ja ihmettely monipuolisin aistihavainnoin
 • Käsitteitä: esim. hiilijalanjälki, ekologinen elinkaari ja selkäreppu
 • Ekosysteemipalvelut: ylläpitävät (yhteyttäminen ja ravinteiden kierto, ym.), säätelevät ( ilman ja veden puhdistuminen, eroosion estäminen, ym.), tuotanto- (ravinto, rakennus-, lääkeaineet, ym.) ja kulttuuripalvelut (esteettiset arvot, luonto tiedonlähteenä, ym.)

Taidot: osallisuus, kohtuullisuus ja säätäväisyys

 • Kulutustottumusten muuttaminen käytönnössä
 • Kestävän elämäntavan toteuttaminen (tuotteiden ja palveluiden kestävyys ja esim. reilun kaupan tuotteet)
 • Ohjauskeinojen tuntemuksen lisääminen (verotus, lainsäädäntö, sertifikaatit ja ekotuotemerkit)
 • Kriittisen ajattelun harjoituttaminen
 • Yhteisöllisten taitojen kartuttaminen

Arvot ja asenteet: vastuullisuus ja sitoutuneisuus

 • Halukkuus ja taidokkuus toimia kestävän elämäntavan puolesta
 • Verkostoituminen
 • Erilaiset voimaantumisen kokemukset kestävään elämäntapaan kehittymisessä

Oppilaiden kanssa pohdittavia asioita:

 • Mikä on olennaista ja välttämätöntä tietoa ympäristöasioista?
 • Mitkä ovat globaalit haasteet?
 • Mitkä ovat oikeutemme ja velvollisuutemme?
 • Miten kehitämme tulevaisuusajatteluamme ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäville ratkaisuille?

Ideoita toteutukseen:

 • Vierailut kouluille /-lta (esim. 4H, kierrätyskeskus, puutarhakeskukset, materiaalipankki, maatilat, jne.)
 • Yhdessä opiskelu: energian ja veden säästäminen, jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä kulutus ja kestävät ruokavalinnat, jne.
 • Kriittinen medialukutaito
 • Kannanottava musiikki
 • Aiheeseen liittyvät kuvataidekilpailut
 • Konkreettisia toimintamuotoja (esim. puiden ja kasvien istutus, pyöräilytapahtumat, erilaiset retket, jne.)
 • Draama
 • Yhteistyökumppanit ( YK, ….
 • Kulutustottumuksiin ohjaaminen
 • Sosiaalinen media ja muut virtuaaliset ympäristöt
 • Teemapäivät (esim. earth hour merkeissä, Luontotalo Arkki mukana)
 • Oppilaskunnat, nuorisoparlamentti
 • Eri maiden arvoihin ja tapoihin tutustuminen
 • Kerhot
 • Pelit ja niiden tekeminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä