Oppimiskeskustelu

Oppimiskeskustelut

Oppimiskeskustelut käydään vuosiluokilla 1 - 9. Oppimiskeskustelussa käytetään Wilman oppimiskeskustelu-lomaketta (=arviointikeskustelu-lomaketta).


Ohjeita oppimiskeskustelun käymiseen

Tavoitteet:
  • Ensisijainen tavoite on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja kasvua.
  • Kolmikantakeskustelu (oppilas, huoltaja, opettaja) mahdollistaa ajatusten vaihtamisen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Keskustelu tarjoaa vanhemmille myös mahdollisuuden vaikuttaa koulun toimintaan.
Osallistujat:
  • Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja/luokanvalvoja ja huoltaja.
  • Mukana voi olla myös toinen oppilasta opettava opettaja tilanteen mukaan opettajan/koulun päätöksen mukaisesti.
  • Mikäli huoltaja ei saavu paikalle, pidetään keskustelu oppilaan kanssa koulupäivän aikana.
  • Opettaja voi halutessaan keskustella joistakin asioista kahden kesken huoltajan kanssa.
 
Ennen keskustelua:
  • Oppilaan huoltaja ja oppilas täyttävät etukäteen lomakkeen Wilmassa.

Opettajille: teknisiä kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Milloin tyhjä (=täytettävä) lomake näkyy oppilaalla ja huoltajalla?
Vastaus: Lomake näkyy huoltajalla kun muokkausoikeus alkaa. Opettaja merkitsee muokkausoikeuden alkamis- ja päättymisajankohdan Wilmassa.

Kysymys: Voiko opettaja muokata lomaketta sen jälkeen kun huoltaja on lukenut "valmiin" oppimiskeskustelun?
Vastaus: Opettaja voi muokata lomaketta siihen saakka kun lomaketta ei ole lukittu eikä lomakkeen päättymispäivä ole umpeutunut. Kun lomake on julkaistu huoltajille, opettaja voi vielä muuttaa vastauksiaan.

Kysymys: Määritelläänkö sekä oppilaalle että huoltajalle muokkausoikeus (=päivämäärä)?
Vastaus: Muokkausoikeus kannattaa laittaa molemmille. Jos molemmilla on tunnus, molemmat pääsevät sitä muokkaamaan. Opettajan voi olla myös vaikea kontrolloida sitä, kenen tunnuksilla lomaketta käytetään.

Kysymys: Voiko muokkausoikeusaikaa muuttaa?
Vastaus: Voi muuttaa, kunhan lomaketta ei ole lukittu.

Kysymys: Milloin valmis (=sekä oppilaan että opettajan täyttämä) lomake näkyy huoltajalla?
Vastaus: Täytetty lomake näkyy huoltajalla ja oppilaalla kun opettaja on sen täyttänyt ja opettaja on laittanut rastin kohtaan "julkinen huoltajalle". Kun lomake on lukittu, sen jälkeen kukaan ei enää pääse muokkaamaan lomaketta.

Kysymys: Jos koti ei täytä oppilaan itsearviointia, voiko opettaja ja oppilas tehdä sen yhdessä?
Vastaus: Opettaja voi täyttää lomakkeen yhdessä oppilaan kanssa oppilaan Wilma-tunnuksilla. 

Kysymys: Aukeaako oppilaan itsearviointi sekä huoltajan että oppilaan tunnuksilla?
Vastaus: Oppilaan itsearviointi aukeaa molemmilla tunnuksilla.

Kysymys: Voidaanko oppilaan itsearvioinnit täyttää koulussa oppitunnilla opettajan ohjaamana, jos oppilailla on wilma-tunnukset?
Vastaus: Voidaan täyttää yhdessä. Tällöin voidaan myös edistää oppilaiden itsearviointitaitoja. Tästä täytyy toki mennä tieto huoltajille ja kotona tulee olla mahdollisuus tarkastella yhdessä oppilaan itsearviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä