6.5 Käyttäytymisen arviointi

6.5 Käyttäytymisen arviointi (OPS-perusteet)

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Porin kaupunki

Käyttäytymisen arviointi annetaan vuosiluokilla 1 - 3 sanallisen todistuksen yhteydessä erillisellä liitteellä. Vuosiluokilla 4 - 9 käyttäytymisestä annetaan numero. Käyttäytymisen tavoitteena on, että oppilas ottaa huomioon muut ihmiset, osaa käyttäytyä tilanteen ja hyvien tapojen mukaisesti sekä noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pitää huolta oppimisympäristöstään.


Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 1 - 3 


Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen
tavoitteet erinomaisesti, kun hän:

 • käyttäytyy usein esimerkillisen kohteliaasti, huomaavaisesti ja rehellisesti 
 • ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita rakentavasti ja omatoimisesti 
 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita 
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti, tunnistaa oikean ja väärän 
 • tunnistaa erilaisten tilanteiden vaatimukset ja käyttäytyy niissä asiallisesti
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin 
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja 
 • osoittaa toiminnallaan arvostavansa kouluympäristöään ja huolehtii siitä
 • oppilaan käytökseen ei juurikaan tarvitse puuttua 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet hyvin, kun hän:

 • pyrkii auttamaan ja kannustamaan muita oppilaita 
 • osaa toimia kouluyhteisön jäsenten kanssa rakentavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti, tunnistaa yleensä oikean ja väärän 
 • pyrkii ratkomaan ristiriitatilanteita rakentavasti, mutta tarvitsee tähän välillä aikuisen apua
 • toimii yleensä hyvien tapojen mukaisesti 
 • toimii yleensä täsmällisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon kouluympäristön
 • noudattaa pääsääntöisesti koulun ja luokan sääntöjä ja ohjeita 
 • muuttaa käytöstään toivottuun ja ohjattuun suuntaan itsenäisesti tai siihen puututtaessa

Oppilas on saavuttanut tavoitteet melko hyvin, kun hän:

 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita vaihtelevasti, mutta hänellä on toisinaan vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi
 • harjoittelee ristiriitojen ratkaisemista 
 • tunnistaa erilaisia tilanteita, mutta tarvitsee vielä ohjausta sääntöjen noudattamiseen ja asialliseen käyttäytymiseen
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä tutuissa tilanteissa, mutta tarvitsee välillä muistuttamista 
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa toistuvasti
 • täsmällisyydessä on usein paranettavaa
 • toimii toisinaan välinpitämättömästi kouluympäristönsä suhteen 
 • koululta on otettu yhteyttä kotiin oppilaan käyttäytymiseen liittyen
 • muuttaa käytöstään toivottuun ja ohjattuun suuntaan useamman puuttumisen jälkeen

Oppilas on saavuttanut tavoitteet osittain, kun hän:

 • harjoittelee muiden huomioimista aikuisen ohjauksessa, ei yleensä kykene yhteistyöhön
 • harjoittelee aikuisen ohjauksessa tilanteenmukaista käyttäytymistä ja hyvien tapojen noudattamista, ei erota oikeaa ja väärää käytöstä
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa usein
 • tuntee jotain yhteisiä sääntöjä ja harjoittelee niiden noudattamista tutuissa tilanteissa 
 • ei osaa toimia täsmällisesti 
 • suhtautuu välinpitämättömästi kouluympäristöön
 • koululta on otettu toistuvasti ja tuloksettomasti yhteyttä kotiin oppilaan käyttäytymiseen liittyen
 • ei muuta käytöstään toivottuun ja ohjattuun suuntaa puuttumisesta huolimatta 


Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 4 - 9:


Oppilas on saavuttanut tavoitteet erinomaisesti (arvosanan 10 mukaisesti), kun hän:

 • käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, huomaavaisesti ja rehellisesti 
 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita 
 • kykenee ymmärtämään muiden mielipiteitä ja perustelee tarvittaessa rakentavasti omia mielipiteitään 
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin 
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja koulun sääntöjä
 • ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita rakentavasti ja omatoimisesti 
 • osoittaa toiminnallaan arvostavansa kouluympäristöään ja huolehtii siitä

Oppilas on saavuttanut tavoitteet kiitettävästi (arvosanan 9 mukaisesti), kun hän:

 • käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti kouluyhteisön jäseniä kohtaan 
 • auttaa sekä kannustaa muita oppilaita
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti, osaa toimia kouluyhteisön jäsenenä
 • ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita rakentavasti
 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin, oppimistilanteisiin ja kouluympäristöön
 • noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ja hyviä käytöstapoja 
 • oppilaan käytökseen ei tarvitse puuttua 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet hyvin (arvosanan 8 mukaisesti), kun hän:

 • pyrkii auttamaan ja kannustamaan muita oppilaita
 • osaa toimia kouluyhteisön jäsenten kanssa rakentavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti 
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti 
 • pyrkii ratkomaan ristiriitatilanteita rakentavasti 
 • toimii yleensä täsmällisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon kouluympäristön
 • noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä ja ohjeita
 • muuttaa käytöstään toivottuun ja ohjattuun suuntaan 

Oppilas on saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi (arvosanan 7 mukaisesti), kun hän:

 • auttaa ja kannustaa muita oppilaita vaihtelevasti
 • pyrkii toimimaan kouluyhteisön jäsenten kanssa rakentavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti 
 • toimii yleensä rehellisesti ja luotettavasti 
 • noudattaa vaihtelevasti koulun sääntöjä, käytöstapoja ja ohjeita 
 • toimii toisinaan välinpitämättömästi kouluympäristönsä suhteen 
 • sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa on huomauttamista
 • koululta on otettu yhteyttä kotiin oppilaan negatiiviseen käyttäytymiseen liittyen

Oppilas on saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti (arvosanan 6 mukaisesti), kun hän:

 • hänellä on vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi 
 • ei toimi hyvien käytöstapojen mukaisesti 
 • oikean ja väärän raja on hänelle hieman epäselvä 
 • suhtautuu usein välinpitämättömästi kouluympäristöön
 • oppilaalla on vaikeuksia noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa toistuvasti 
 • koululta on otettu useampaan kertaan yhteyttä kotiin oppilaan negatiiviseen käyttäytymiseen liittyen

Oppilas on saavuttanut tavoitteet välttävästi (arvosanan 5 mukaisesti), kun hän:

 • ei erota oikeaa ja väärää käytöstä 
 • ei toimi hyvien käytöstapojen mukaisesti 
 • häiritsee kouluyhteisön toimintaa toistuvasti 
 • suhtautuu negatiivisesti tai välinpitämättömästi kouluympäristöön
 • ei noudata koulun sääntöjä eikä kykene yhteistyöhön 
 • koululta on otettu toistuvasti ja tuloksettomasti yhteyttä kotiin oppilaan negatiivisen käyttäytymisen vuoksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä