Varhainen kieltenopetus ja kielisuihkut

Tervetuloa kieltenopetuksen maailmaan! 

Täältä löydät tietoa varhaisesta kieltenopetuksesta, kielisuihkuista, kielikassista sekä materiaalipankin, josta löydät Vinkkivihkon varhennettuun kieltenopetukseen, vinkkejä ja ideoita sekä myös tulostettavaa materiaalia.


Vinkkivihko varhennettuun kieltenopetukseen

Vinkkivihko (klikkaa tästä) toimii varhennetun kielenopetuksen työkalupakkinasi! Sinne on koottu ideoita ja vinkkejä varhennettuun ja toiminnalliseen kieltenopetukseen sekä ehdotuksia hyvistä teemoihin sopivista lauluista. 

Vinkkivihkosta on saatavilla sekä paperinen että digitaalinen versio. Digitaalisesta versiosta löytyy suoria linkkejä mm. tulostettavaan materiaaliin ja lauluihin. Klikkaa kuvaa ja linkki aukeaa. Paperiversiosta voit avata linkit qr-koodien kautta puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Porissa A1-kieli on englanti ja siitä johtuen Vinkkivihkon esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin kieleen, mutta ovat varioitavissa kaikille kielille ja luokka-asteille myös 3. luokasta eteenpäin. Kaikkia vinkkejä kannattaa soveltaa eri sanastojen kanssa.

Vinkkivihkon on koonnut kieltenopettaja ja kielihankekoordinaattori Jonna Höckert. Lisätietoja jonna.hockert@edupori.fi.


Kielikassit
Kieltenopetuksen materiaalipankki
Varhainen kieltenopetus

 Tästä voit jakaa omia ideoitasi (ideoita varhennettuun kieltenopetukseen ja kielisuihkutunneille, materiaali- ja linkkivinkkejä jne.).

Kieltenopetuksen tutoropettaja

Kielten tutoropettaja tukee kouluja uuden varhennetun A1-kielen OPS:n toimeenpanossa, edistää varhennetun kielten pedagogiikkaa ja kielimyönteisyyttä sekä antaa pedagogisia työkaluja ja luoda materiaalia varhennettua kieltä opettaville opettajille. 

Kielten tutoropettaja:

 • Järjestää käytännönläheistä koulutusta ja materiaalia varhennettuun kieltenopetukseen ja toiminnallisuuteen.
 • Tukee ja toimii apuna kouluilla varhennettuun ja toiminnalliseen kieltenopetukseen liittyen.
 • Edistää toiminnallisten menetelmien jatkumoa 3.luokista eteenpäin.
 • Tekee alueellista yhteistyötä lähikuntien koordinaattorien, kielitutoreiden ja opettajien kesken.

Kielten tutoropettaja koulujen tukena

Porin kielitutor Jonna Höckert on apuna ja tukena kouluilla varhennetun kielenopetuksen puitteissa. 

Kielitutorilta voit kysyä vinkkejä, ohjausta, tukea ja koulutusta liittyen varhennettuun kieltenopetukseen joko sähköpostitse jonna.hockert@edupori.fi tai voit varata kielitutorin koulullesi (pääasiassa maanantaisin ja torstaisin). Ota yhteyttä, räätälöidään yhdessä teille sopiva setti! 


Kielitutor mm. 

 • auttaa suunnittelussa, ideoinnissa ja uuden VOPS:n toimeenpanossa.
 • esittelee konkreettisia ideoita ja vinkkejä hyödynnettäväksi varhennetun kielen opetuksessa.
 • järjestää toiveiden mukaan hyvin konkreettista koulutusta, jossa testataan ideoita käytännössä.
 • auttaa löytämään ratkaisuja liittyen kieltenopetuksen pulmiin.
 • avaa varhennetun kieltenopetuksen pedagogiikan ja toiminnallisuuden näkökulmia.

Kielten opetuksen kehittämishanke 2018-2019

Tavoitteena kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen.

Hankkeen konkreettiset painopistealueet

 • A1- kielen kielisuihkutukset 1. luokille (n.10-12h/ryhmä)
 • A2- kielten kielisuihkutukset 3. luokille (väh. 1h/ ryhmä)
 • Kielimyönteisyyden lisääminen ja kielikasvatuksen huomioiminen
 • Materiaalia varhaiseen kieltenopetukseen
 • Koulutusta kieliä opettaville
 • Kieltenopetukseen liittyvän tiedottamisen yhtenäistäminen ja parantaminen

Kielisuihkut Porissa 2018-2019

 

Kaikissa porilaisissa kouluissa nykyiset 1.-luokkalaiset opiskelevat lukukauden 2018–2019 aikana englannin kieltä muun opetuksen yhteydessä. Englannin kielen opiskeluun ei käytetä muiden oppiaineiden tunteja vaan ensimmäiseen vieraaseen kieleen tutustutaan osana muuta opetusta. Näillä kielisuihkutustunneilla on yleensä mukana kaksi opettajaa. Vierasta kieltä opiskellaan toiminnallisesti: leikkien ja laulaen osana arjen toimintaa. Jokainen 1.-luokkalainen tutustuu A1-englantiin noin kymmenen tunnin ajan. Suurimmassa osassa kouluja englannin kielen suihkutukset toteutetaan keväällä 2019.

 

Monessa koulussa järjestetään myös 3. luokkalaisille kielisuihkutuksia muilla vierailla kielillä kuin englannilla. Tavoitteena on antaa oppilaille kokemuksia esimerkiksi saksan, ranskan, venäjän tai espanjan kielen opiskelusta vapaaehtoisen A2-kielen valintaa varten. Kouluissa voi olla myös kielivälitunteja, kieli-iltoja ja kielikerhoja.

 

Kielisuihkutukset toteutetaan Opetushallituksen hankerahoituksella. Kokeilulla otetaan varaslähtö tammikuussa 2020 alkavaan valtakunnalliseen uudistukseen, jonka myötä ensimmäisen pakollisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo 1. luokalta. A2-kielten suihkutuksilla innostetaan oppilaita vieraiden kielten opiskeluun ja lisätä kielivalintoja. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun voi aloittaa 4. luokalla. Myös 8. luokalla voi valita valinnaisen vieraan kielen.

 

Mitä OPS 2014 sanoo kielisuihkuista?

“Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. 

Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. 

Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.”

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä