PAX-verkosto

Mikä on PAX?

PAX eli Porin ja Pirkanmaan Unesco-koulujen oma yhteistyöverkosto koostuu toistaiseksi kuudesta keskenään melko erilaisesta koulusta. Verkostossa ovat mukana Björneborgs svenska samskola ja Kuninkaanhaan koulu Porista, Oriveden lukio, Rauman normaalikoulu sekä Tampereen yliopiston normaalikoulu ja Varalan Urheiluopisto Tampereelta. Oppilaat ja opiskelijat ovat nuorimmillaan esikouluikäisiä ja vanhimmillaan aikuisopiskelijoita.

PAX-verkosto pyrkii tekemään mahdollisimman oppilaslähtöistä ja helposti lähestyttävää työtä tuoden esille Agenda 2030 -teemoja. Osa toiminnasta on kaikille kouluille yhteistä, osa voi olla suunnattu vain yhden koulun rajatulle oppilasryhmälle. Verkosto jakaa kuitenkin kaikki ideansa ja toteutuksensa toisilleen uudelleentoteutusta ja jatkomuokkausta varten. PAX-koulut kertovat onnistumisistaan ja epäonnistumisestaan saadakseen toisiltaan tukea ja kehitelläkseen yhdessä ideoita eteenpäin.

PAX-verkoston vahvuuksia ovat vankka osaaminen demokratiakasvatuksen saralla sekä kulttuuri- ja maailmanperinnön arvostaminen ja tuominen mukaan opetukseen ja oppilaiden arkeen. Tärkeää on myös oppilaiden osallistaminen jo heti toiminnan suunnittelussa, ja kokouksissa onkin usein mukana myös aktiivisia lapsia ja nuoria. Olemme aloittaneet myös Unescolähettiläs-toiminnan kehittämisen: tarkoituksena on kouluttaa vuosittain Unescotoiminnasta kiinnostuneista oppilaista Unescolähettiläitä, jotka toimivat kouluissa Unescotoiminnan oppilasedustajina.

Verkostossa on paljon Unescon teemoista kiinnostuneita opettajia, jotka osallistuvat aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin täydentääkseen ammattitaitoaan sekä Suomessa että maailmalla. Erityistä osaamista PAX-kouluilla on väkivaltaista radikalismia ennaltaehkäisevien ja demokratiakasvatusta vahvistavien menetelmien käytöstä. Opettajia on mukana muun muassa PVE eli Preventing Violent Extremism -verkostossa sekä DEMBRA:ssa (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Kouluissa on lisäksi käynnissä erilaisia Erasmus-hankkeita. PAX-verkostotaan koulutetaan sekä verkoston jäseniä että lähiseutujen opettajia ja esitellään toimintaa niin kotimaisissa kuin myös kansainvälisissä opetus- ja kasvatusalan tapahtumissa.

PAX on järjestänyt myös yhteisiä keskustelutilaisuuksia etäyhteyksin. Oppilaista on ollut tärkeää saada jakaa ajatuksia toisten samoista aihepiireistä kiinnostuneiden nuorten kanssa. Kun paikalla on usean koulun edustajia, tulee keskusteluihin moninaisempia näkökulmia kuin pelkästään oman koulun oppilaiden välisissä keskusteluissa. Etäkokoussovelluksia hyödyntäen yhteiset keskustelutilaisuudet ovat olleet vaivattomampia järjestää, niihin on pystynyt osallistumaan useampi oppilas eikä ympäristökään kuormitu matkustamisesta. Pyrimme silti järjestämään myös lähitapaamisia aika ajoin.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä