Meidän koulu

Koulun terveiset

Rehtorin tervehdys:

Hyvät oppilaiden Huoltajat,

Lukuvuosi 2023–2024 on jo pitkällä ja syksy tekee tuloaan. 95 reipasta ensiluokkalaista on aloittanut koulutaipaleensa. Kaikkiaan oppilaita koulussamme on 560. Opettajia on kaikkiaan 32, rehtori ja koulusihteeri sekä kahdeksan koulunkäynninohjaajaa.

Vähärauman uusi koulu on käynnistynyt vuosi sitten eli koulu on nyt sisään ajettu ja uudet upeat tilat on tiiviisti käyttöönotettu. Lisäoppimisympäristönä on tänä syksynä valmistunut Kapraanpuisto, joka tuo mielentiintoisia mahdollisuuksia opintoihin.

Arviointi on jatkuva prosessi, johon otetaan entistä enemmän mukaan myös oppilas ja huoltaja. Konkreettisena tämä tulee näkymään esim. väliarvioinnissa, joka nyt toista kertaa meillä täällä käydään arviointikeskusteluin marras-helmikuussa. Muutos lähtee ennen kaikkea halusta uudistua ja avartua itse. Emme voi vaatia lähimmäisiltämme enempää kuin vaadimme itseltämme, ja jokaiselta on kohtuullista vaatia vain suhteessa kunkin yksilöllisiin voimavaroihin. Lukuvuositodistuksen oppilaat saavat sitten kevätjuhlapäivänä 1.6.2024.

Harjoittelemme edelleen yhteisopettajuutta, joka mahdollistaa entistä enemmän tukea ja ohjausta sitä tarvitseville. Koulumme pienryhmäopetuksella pyritään tukemaan erityisesti kielen ja matematiikan opetusta. Erityisopetus on monitahoista erityisesti uuden erityisopetuksen lainsäädännön myötä. Kieliopintojen vahvuutena on jo vuosia ollut A2-kielenä nyt uuden opsin 2106 mukaan jo neljänneltä luokalta aloitettu saksa. Tänäkin vuonna kielen aloittaa uusi, innostunut ryhmä. Hyödynnämme myös paljon opettajien erilaisia vahvuuksia opetuksessa, joskin nyt korona-aikaan huomattavasti hillitymmin. Samalla oppilaat saavat useampia aikuiskontakteja jo alaluokilla. Joustavat opetusryhmittelyt ovat järkeviä, kun otetaan huomioon oppilaiden erilaisia oppimistapoja ja erilaista edistymistä.

Kodin merkitys oppilaalle on ensiarvoisen tärkeä. Me täällä koulussa huolehdimme omalta osaltamme oppilaan positiivisesta kehityksestä kouluarjessa. Koulutehtävien tekemiselle on syytä varata kiinteä aika päivästä. Läksyjen päätteeksi pakataan koulureppu. Kaikkea tätä on jaksettava valvoa, kunnes homma sujuu varmuudella. Vastuukannon opetteleminen on pitkä prosessi. Silloin, kun pelkkä ”Onks sul läksyi?” –kysymys riittää kontrolliksi, tiedätte saavuttaneenne lapsenne kanssa jotakin suurta.

Koulumenestys ei yksin riitä. Monikulttuurisessa maailmassa menestys on joukkuepeliä ja vaatii ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä tilanneosaamista. Hyvät tavat ovat käyntikorttimme kaikkialla. Siksi pyrimme perustietojen ja -taitojen ohella jälleen tänäkin lukuvuonna ohjaamaan hyvään käytökseen. Lisäksi painotamme monipuolista liikuntaa ja muita taitoaineita mm. uusien valinnaisaineiden kautta luokille 4-6, sillä ne antavat ja kantavat kohti hyvää tulevaisuutta. Koulun pitää antaa eväät laajasti. Ihmissuhdetaitojen oppiminen ei onnistu pelkästään pulpetissa istuen. Koulun pienet retket ja tapahtumat antavat elämyksiä ja kasvattavat ihmisyyteen.

Hyvä harrastus auttaa myös lasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään piileviä kykyjään. Oma harrastus ei yleensä löydy kerralla, vaan kokeilemalla erilaisia mahdollisuuksia, joita koulussammekin tarjotaan jälleen useita erilaisia. Rohkeasti vaan kokeilemaan!

Lounatuuli tuo pienen laulun.

Kenelle tuuli kertoo sen?

Niille, joilla on nauravat korvat

ja joilla on silmät lapsien.
 (Helakisa)

Yhteistyöterveisin ja hyvää lukuvuotta toivotellen,

Jaana Kujansuu, rehtoriPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä